"Dzīve sakoptā vidē" Šķaunē

Šķaunē īsteno projektu "Dzīve sakoptā vidē"


Pateicoties Dagdas novada pašvaldības projektu konkursam "Sabiedrība ar dvēseli 2014", grupa "Šķaunes sievietes" īstenoja projektu "Dzīve sakoptā vidē".

 

Projekta galvenais mērķis bija izveidot drošu dabas,atpūtas taku ceļā uz skolu un sporta laukumu. Projekta īstenošanas rezultātā tika veikti teritorijas sakopšanas darbi – izlīdzināta zeme, nozāģēti krūmi u.tml., kā arī iestādīti 14 košumkrūmi – rododendri, uzstādīti atpūtas soli un atkritumu tvertnes.
Kopējās projekta izmaksas 1000 EUR, no kuriem 500,00 EUR ir Dagdas novada pašvaldības finansējums.


Šķaunes pagasta iniciatīvu grupa "Šķaunes sievietes" izsaka pateicību Dagdas novada pašvaldībai par izsludināto konkursu un finansiālo atbalstu.


Sandra Drozdova
projekta vadītāja

30.07.2014.