Biedrības „In-Taņ-San” jaunās telpas

Ezernieku pagasta biedrība „In-Taņ-San” piedalījās Dagdas novada pašvaldības 2014.gada aprīlī izsludinātajā konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2014”.

Projekts tika atbalstīts un biedrība ar saviem palīgiem un brīvprātīgajiem uzsāka darbu pie projekta "Mēs varam! Mēs darām!" realizēšanas. Projekta mērķis bija veikt kosmētisko remontu divās „Pasta” ēkas telpās. Gala rezultātā ne tikai tika salaboti, nokrāsoti griesti un sienas, nomainīts grīdas segums, bet arī savesti kārtībā logi un salabotas visas durvis. Pateicoties Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Andžānam, ēkā tika salabota apkures sistēma, lai ziemā varētu darboties šajā ēkā.

 

Sanita Karpoviča

Biedrības „In-Taņ-San” valdes priekšsēdētāja