Atklāsim brīnumu Ežezera krastā

Atpūtas vieta Ezerniekos „Atklāsim brīnumu Ežezera krastā”

 

Mēs dzīvojam gleznainā Ežezera krastā. Ezernieku rota ir vecais skolas parks ar simtgadīgām liepām, interesantiem koku saaugumiem, izroboto krasta līniju. Parks un Ežezers aicināt aicina izbaudīt Latgales dabas burvību. Parks atrodas ciemata nomalē, tāpēc transports, ciemata rosīgā dzīve, trokšņi netraucē atpūsties un izbaudīt ekotūrisma priekšrocības.

 

Visi grupas „Zaļi domājošie” pārstāvji ir aktīvi dabas mīļotāji, kas gan paši, gan kopā ar bērniem un mazbērniem labprāt aktīvi pavada brīvo laiku dabā. Ikdienā sastopamies ar neparasto dabas skaistumu, ko gribētos nosargāt un sakopt, līdz ar to radīt vēl vienu sakoptu dabas stūrīti Latgalē, kur varētu atpūsties pagasta un novada iedzīvotāji vai tūristi.

 

Pateicoties Dagdas novada pašvaldības 2014.gada aprīlī izsludinātajam konkursam „Sabiedrība

ar dvēseli 2014”, Ezernieku pagasta brīvprātīgo grupa „Zaļi domājošie” maija beigās uzsāka

darbu pie projekta „Atpūtas vieta „Atklāsim brīnumu Ežezera krastā”” realizācijas. 

 

Projekta mērķis ir apvienoties un kopīgiem spēkiem labiekārtot Ezernieku vidusskolas parka pludmales teritoriju. Šobrīd darbs pie projekta virzās uz nobeigumu. Ir veikta parka un pludmales sakopšana, neliela pludmales paplašināšana, attīrot piekrasti no niedrēm,  iegādātas un izvietotas dārza mēbeles – šūpoles, galds ar sēdvietām, iekārtota ugunskura vieta. Šobrīd notiek darbs pie takas „Parka stāsti” atjaunošanas.

 

Projekta izmaksas ir 1012.00 EUR, no kuriem 500.00 EUR ir Dagdas novada pašvaldības finansējums.

 

Grupa „Zaļi domājošie” izsaka pateicību Dagdas novada pašvaldībai par izsludināto konkursu un finansiālo atbalstu un visiem brīvprātīgajiem, kas iesaistījās kopīgā darbā.

 

 

Diāna Kiseļova

Projekta vadītāja

15.09.2014.