Asūnes ielas nama logu nomaiņa

Iedzīvotāji uzlabo savu dzīves vidi

 

Daudzdzīvokļu mājas Asūnes ielā 2 iedzīvotāji piedalījās Dagdas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2014” un iesniedza projekta „Dagdas pilsētas Asūnes ielas 2 mājas kāpņu telpu logu nomaiņa” pieteikumu.

 

Projekta mērķis ir dzīvojamās mājas Asūnes ielā 2 veco logu nomaiņa koplietošanas telpās, lai tādējādi  novērstu nelietderīgos siltuma zudumus un uzlabotu mājas estētisko izskatu, un līdz ar to uzlabotu mājas iedzīvotāju dzīves kvalitāti.  Projekts tika atbalstīts un veiksmīgi realizēts. Projekta izmaksas ir 1002.57 EUR, no kuriem 500.00 EUR ir Dagdas novada pašvaldības finansējums.

 

Projekta realizēšanas rezultātā ieguvēji ir visi mājas iedzīvotāji, kuri jau novērtēja visas plastikāta logu priekšrocības: līdz ar logu nomaiņu tika novērsti siltuma zudumi, nodrošināta telpu ventilācija, telpā neiekļūst putekļi, mitrums un aukstais gaiss. Plastikāta logi atšķirībā no koka logiem nedeformējas, neplaisā, krāsa saglabā savu toni visā ekspluatācijas laikā, tos ir viegli kopt.

 

Mājas Asūnes ielā 2 iedzīvotāji izsaka pateicību Dagdas novada pašvaldībai par iespēju piedalīties konkursā un par sniegto finansiālo atbalstu.

 

 

Jūlija Agejeva

Projekta vadītāja

04.09.2014.