Ansamblim “Paziņas” jauni tērpi

Grupa “Asūnes TN sieviešu vokālais ansamblis „Paziņas”” piedalījās Dagdas novada pašvaldības rīkotajā projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2014”, iesniedzot projektu “Skatuves tērpu darināšana sieviešu vokālajam ansamblim „Paziņas””. Projekta realizācijai pašvaldība piešķīra 50 % no projekta kopējām izmaksām -  403.70 EUR. Tāda pati summa bija grupas līdzfinansējums.

 

Projekta mērķis - radīt iespējas radošu un pilsoniski aktīvu cilvēku darbības attīstībai Dagdas novadā, nodrošinot atbilstošu skatuves tērpu pieejamību Asūnes TN sieviešu vokālajam ansamblim „Paziņas” .

 

Projekta rezultātā ”Paziņas” tika pie diviem jauniem skatuves tērpiem - 13 kleitām un 13 tunikām. Ar lielu nepacietību gaidām pasākumus, kad varēs jaunos tērpus nodemonstrēt skatītājiem.

 

Ansambla dalībnieces pateicas par iespēju piedalīties un realizēt šo projektu Dagdas novada pašvaldībai! Milzīgs paldies par tērpu darināšanu mūsu jaukajām šuvējām Jadvigai Zeizai un Ritai Indrānei!

 

 

Grupas vārdā

Olga Lukjanska