Nometne "Radīsim pašu rokām" ir sākusies


Vasara ir pašā plaukumā un Aleksandrovas internātpamatskola, sadarbībā ar Visaginas "Verdenes" ģimnāziju, veiksmīgi uzsāk nometņu realizēšanu.


Latvijas Lietuvas starptautiskā projekta „Interreg” (projekta. nr. LLI-151) ietvaros, Aleksandrovas internātpamatskola no 2017. gada 5. jūnija līdz 14. jūnijam organizē nometni „Radīsim pašu rokām”, kurā piedalās 16 bērni no Latvijas un Lietuvas.    

                    
Nometnes mērķis ir veicināt Lietuvas un Latvijas bērnu ar īpašām vajadzībām radošo izpausmi un sadarbību draudzīgā atmosfērā.                                                                              

Nometnes uzdevumi:

1. Organizēt nodarbības nometnes dalībniekiem praktiski radošajās darbnīcās;
2. Organizēt ekskursijas un pārgājienus;
3. Radīt iespējas nometnes dalībnieku radošajai izpausmei.

 

Solvita Sadovska

08.06.2017.