Sadarbība starp Dagdu un Visaginu- projekta “Healthy Life” LLI-329 Starptautiskās sporta spēles

Dagdas novada pašvaldība sadarbībā ar Visaginas Jaunrades namu (Lietuva) īsteno projektu “Veselīga dzīve - pirmie soļi laimīgas nākotnes veidošanā” (Healthylife LLI-329). Projekta galvenā ideja ir veselīga dzīvesveida popularizēšana bērnu un jauniešu vidū.

2020. gada 14. februārī Dagdā tika organizēta jauniešu starptautiskās sporta spēles, kurā piedalījās 30 jaunieši no Latvijas un 30 no Visaginas. Olimpiādes dalībnieki tika sadalīti komandās, kas sacentās dažādās stafetēs. Sacensību beigās visi jaunie sportisti tika apbalvoti ar medaļām un piemiņlietām.

Pasākuma mērķis un uzdevumi

- veicināt aktīvu dzīvesveidu jauniešu vidū;
- aicināt bērnus un jauniešus izzināt veselīga dzīvesveida principus;
- noskaidrot sportiskāko 14.februāra komandu.

„Sports” ir vienkāršs vārds, tomēr iekļauj sevī milzum daudz aktivitāšu un procesu. Visā pasaulē to uzskata par pozitīvu spēku.

Sportam ir liela nozīme veselības un labsajūtas uzturēšanā visos vecumos.

Bērni un jaunieši no sporta iegūst divējādi – pirmkārt, sports uzlabo fizisko formu, otrkārt, tas palīdz apgūt vērtīgas sociālās prasmes un veicināt personīgo izaugsmi. Sports, fiziskas aktivitātes, spēles ataino daudzus no ikdienas izaicinājumiem. Izmantojot sporta aktivitātes, jaunieši var apgūt tiem nepieciešamās dzīves iemaņas, lai tiktu galā ar šiem izaicinājumiem.

Sportojot var iemācīties uzvarēt un var iemācīties zaudēt, var iemācīties strādāt komandā, sadarboties, uzņemties vadību, disciplīnu, kas nepieciešama, lai sasniegtu tālejošus mērķus.

Sports var būt kā izglītojoša metode, kas palīdz jauniešiem būt „gataviem dzīvei”.

Projektā piešķirtais finansējums:

projekta kopēja summa – 720 069,24 EUR, no tiem 612 058,85 EUR – 85 % ERAF, 108 010,39 valsts budžeta līdzfinansējums.

Dagdas novada pašvaldības kopējā finansējuma daļa 371 145,04 EUR, no tiem 315 473,28 EUR – ERAF un 55 671,76 EUR –valsts budžeta finansējums.

Plašāku informāciju par Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu var atrast vietnēs www.latlit.eu  un www.europa.eu.

Saite uz oficiālo ES mājas lapu: www.europa.eu  

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv , 29366163

Projekta asistente-darbības koordinatore: Marija Mickeviča, marija.mickevica@dagda.lv