Nometne jauniešiem “Smalvos” muižā Lietuvā

Dagdas novada, Dagdas vidusskolas jauniešiem šī gada jūnijs tika aizvadīts ar aizraujošu un aktīvu nometni Lietuvā, „Smalvos” muižā, Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam projekta “HEALTHY LIFE- FIRST STEPS IN CREATING HAPPY  FUTURE/ HEALTHYLIFE” Nr. LLI-329 ietvaros.

   

No 2019. gada 14. līdz 21. jūnijam „Smalvos” muižā tika organizēta nometne, kurā pulcējās 32 dalībnieki : 16 Dagdas novada jaunieši un 16 jaunieši no Lietuvas.

Nometnes mērķis bija popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, attīstīt un uzlabot fizisko sagatavotību un pilnveidot vai radīt priekšstatu par dažādām tēmām - kaitīgie ieradumi, ekoloģija un veselīgs uzturs.

Nometne bija gan organizatoru, gan dalībnieku liels komandas darbs, kurš saliedēja mūs visus vienā lielā ģimenē. Lūk skolēnu atsauksmes: (Šī nometne atstās daudz neaizmirstamu emociju. Ļoti ilgošos, bet Lietuva vienmēr paliks manā sirdī. Man ļoti iepatikās draudzīgie un atklātie lietuvieši un latvieši. Iemīlējos cilvēkos, iemīlējos vietā, iemīlējos nometnē. Ideāla vieta, kur atpūsties un uzņemt enerģiju, galva izvedinās no visām domām un tiek atgūts dzīvesprieks, kas mēdz dažreiz apmaldīties. Nevaru izvēlēties kaut ko konkrētu, tā kā iepatikās viss!). Ar šādām emocijām jaunieši raksturoja “Smalvos” muižā pavadīto nedēļu.

Nometnes laikā jauniešiem tika piedāvāta plaša programma, pilna ar dažādām aktivitātēm, kurās katrs atklāja savu unikalitāti, apzinājās savas stiprās puses un savstarpēji sadarbojas grupās, iegūstot sev jaunas zināšanas un draugus. 

Nedēļas garumā ikviens nometnes dalībnieks izmēģināja dažādas fiziskās aktivitātes: apguva veselīgo ēdienu pagatavošanu, rūpējās par dabu, spēlēja brīvā dabā, izmēģināja prāta vingrināšanu, ar aizrautību spēlēja dažādas sporta spēles un peldēja ar laivām. Tā bija unikāla iespēja visiem dalībniekiem nedēļas laikā izmēģināt spēkus dažādos sporta veidos.

Nometnes noslēgumā notika svinīgā ceremonija, kur visi nometnes dalībnieki sniedza koncertu ar lieliskiem priekšnesumiem: dziedāja, dejoja, inscenēja sadzīves ainas no nometnes dienām. Tika izveidota un parādīta visiem ciemiņiem no Visaginas pašvaldības un Dagdas novada pašvaldības, preses pārstāvjiem videofilma par nometnes dienu aktivitātēm: vairāk nekā 4000 fotogrāfiju skatu sagādāja skatītājiem smaidus sejās. Vienaldzīgs nepalika neviens. Visaginas pašvaldības vārdā uzrunāja izpilddirektors Virginijus Andrius Bukauskas un pozitīvi novērtēja uzsākto kopīgo projektu realizāciju. Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure un izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Marija Micķeviča pateicās nometnes pedagogiem par rūpīgi saplānoto un realizēto darbu nometnē.

Liels paldies visiem pedagogiem, nometnes dalībniekiem un visiem organizācijas jautājumos iesaistītajiem cilvēkiem! Īpašs paldies pavārēm, kuras gatavoja garšīgus un veselīgus ēdienus, „Smalvos” muižas darbiniekiem par uzņemšanu un viesmīlību!

Projektā piešķirtais finansējums: projekta kopēja summa – 720 069,24 EUR, no tiem 612 058,85 EUR – 85 % ERAF, 108 010,39 valsts budžeta līdzfinansējums. Dagdas novada pašvaldības kopējā finansējuma daļa 371 145,04 EUR, no tiem 315 473,28 EUR – ERAF un 55 671,76 EUR –valsts budžeta finansējums.

Saite uz Programmas mājas lapu: www.latlit.eu

Saite par projektu: http://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/veseliga-dzive-pirmie-soli-radit-laimigu-nakotni.html

Saite uz oficiālo ES mājas lapu: www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv, t.: 29366163

Projekta asistente - darbības koordinatore: Marija Micķeviča,  marija.mickevica@dagda.lv


Māris Viļums, Aivars Bačkurs (nometnes skolotāji no Dagdas novada)

Foto: Ksenija Salimdzhanova


25.06.2019.