Nodarbības ir noslēgušās

Apguvuši visas plānotās tēmas projekta ,,VESELĪGA DZĪVE- PIRMIE SOĻI RADĪT LAIMĪGU NĀKOTNI ” programmas ietvaros, Ezernieku vidusskolas 9.klases skolēni maijā strādāja pie noslēdzošā darba - video rullīšu veidošanas. Rezultātā tapa 4 īsfilmiņas, kuras mudina jauniešus padomāt par kaitīgajiem ieradumiem: datoratkarība, smēķēšana, alkohola, narkotiku lietošana. Grupu svarīgākais mērķis bija radīt tādas īsfilmiņas, kas liktu vienaudžiem aizdomāties par šo nozīmīgo tematu.

                                                L.Lune, programmas ,,Kaitīgie ieradumi” skolotāja

Maija mēnesī programmas “Ekoloģija un mēs” dalībnieki pētīja apkārtējās vides gaisa tīrību, izmantojot ķērpjus bioindikatorus. Secinājums: Ezerniekos, neskatoties uz to, ka ir vairāku ceļu krustpunkts un samērā intensīva kustība, gaisa piesārņojums nav kritisks. Salīdzinot ķērpju izklājumu skolas parkā un centrā, noskaidrots, ka parkā ir sastopamas to ķērpju sugas, kurām svarīgs tīrs gaiss, Ezernieku centrā netika konstatētas divas tīra gaisa indikatorsugas.

Skolēni sprieda par atkritumu problēmu un kā to risināt. Apkopojām datus par sadzīves ķīmijas izmantošanas paradumiem ģimenē.

 L.Kudrjavceva, programmas ” Ekoloģija un mēs’’ skolotāja

Programmas “Veselīgs uzturs” ietvaros maijā notika 4 nodarbības. Skolēni iepazinās ar daudzveidīgām veselīgu ēdienu receptēm. Izvērtēja iespēju praktiski pagatavot dažus ēdienus. Tika plānota darba gaita, apgūta drošības noteikumu ievērošanas nepieciešamība. Darbojoties mācību virtuvē tika pagatavoti daži ēdieni pēc gatavām receptēm – veselīgās uzkodas, maizes suši, augļu salāti, veselīgās konfektes.

Nodarbības beigās skolēni saņem uzdevumu - izdomāt savu veselīga ēdiena recepti, uzrakstīt nepieciešamos produktus, ēdiena pagatavošanas secību, veikt eksperimentu mājās. Pēc sava darba prezentēšanas visi vienojas par dažu ēdienu pagatavosanu klasē. Pēc katras nodarbības skolēni novērtēja ēdienu kvalitāti – vizuālo noformējumu, garšu, izsaka viedokli par ēdiena receptes uzlabošanas nepieciešamību.

Skolēni secināja, ka ikdienā pārsvarā lieto mājās gatavotos ēdienus, no mazdārziņos izaudzētiem produktiem. Bieži paši piedalās ēdienu pagatavosanas procesā. Tomēr ne vienmēr domā par tā veselīgumu, bet vairāk dod priekšroku garšai. Daži skolēnu dalās savās pārdomās: “Pagatavot veselīgus ēdienus nav sarežģīti, galvenais pareizi izvēlēties atbilstošos produktus un to apstrādes veidus. Strādāt virtuvē vienmēr ir interesanti, jo gala rezultāts ir baudāms uzreiz. Mēs noteikti daudzas receptes izmantosim turpmāk savā ģimenē.”

 D.Kiseļova, programmas’’Veselīgs uzturs’’ skolotāja

Projektā piešķirtais finansējums: projekta kopēja summa – 720 069,24 EUR, no tiem 612 058,85 EUR – 85 % ERAF, 108 010,39 valsts budžeta līdzfinansējums. Dagdas novada pašvaldības kopējā finansējuma daļa 371 145,04 EUR, no tiem 315 473,28 EUR – ERAF un 55 671,76 EUR –valsts budžeta finansējums.Saite uz Programmas mājas lapu: www.latlit.eu

Saite par projektu: http://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/veseliga-dzive-pirmie-soli-radit-laimigu-nakotni.html

Saite uz oficiālo ES mājas lapu: www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv, t.: 29366163

Projekta asistente - darbības koordinatore: Marija Micķeviča, marija.mickevica@dagda.lv