Neformālo izglītības programmu īstenošanas nodarbības turpinās

Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 
2014.–2020. gadam projekta “HEALTHY LIFE- FIRST STEPS IN CREATING HAPPY 
FUTURE/ HEALTHYLIFE” Nr. LLI-329 ietvaros
Dagdas novadā turpinās 4 neformālo izglītības programmu (kaitīgie ieradumi, veselīgs uzturs, veselīga dzīvesveida organizēšana un pavadīšana jauniešiem, ekoloģija un mēs) īstenošana. Lūk ko par programmas īstenošanu stāsta paši skolotāji. Skolotāja Diāna Kiseļova: ”Programmas “Veselīgs uzturs” ietvaros aprīlī notika 4 nodarbības. Skolēni izprata ēšanas režīma nozīmīgumu, uztura un ēdienu daudzuma sadalījumu pa ēdienreizēm, secināja par brokastu svarīgumu. Izmantojot iepriekš iegūto informāciju, tika veidoti ēdienu saraksti, kurus var lietot konkrētā ēdienreizē. Jaunieši analizēja savu ikdienas ēdienkarti. Secināja par to sabalansētību un pilnveidošanas iespējām.

Nodarbībās skolēni pētīja daudzveidīgu produktu etiķetes, noteica pieejamo informāciju uz tām. Skolēni secināja, ka uz etiķetēm nav sniegta visa nepieciešamā informācija, kas dotu iespēju izdarīt pareizu produktu izvēli. Daudzi atzina, ka ikdienā nepievērš uzmanību dotai informācijai, arī ziņām par produktu derīguma termiņu. Turpinājumā skolēniem bija piedāvāts iepazīties ar produktu sastāvu, pārtikas piedevu esamību. Izpētot E vielu veidus un to ietekmi uz cilvēka veselību, skolēni bija nepatīkami pārsteigti par savu bieži nepārdomātu produktu izvēli un pārtikas vielu klātbūtni ikdienā lietojamos produktos. Daudzi atzina, ka informācija uz pārtikas produktu etiķetēm ir uzrakstīta ļoti smalkā šriftā, grūti uztverama, tiek lietoti nepazīstami termini, kurus pircējs nav spējīgs atpazīt un tiek maldināts. Tāpēc daudzi to arī nelasa.”

Skolotāja Leonora Lune: “Ezernieku vidusskolas 9.klases skolēniem aprīlī turpinājās nodarbības par kaitīgajiem ieradumiem. Iepriekš uzzinājuši par to negatīvajām sekām, šajā mēnesī spriedām, ko darīt, lai pusaudži pievērstos citām aktivitātēm. Galvenais iemesls, kāpēc lieto kaitīgās vielas, ir problēmas ar sevi, nespēja tikt galā ar savām problēmām, zema pašapziņa. Nodarbībās spēļu veidā teicām viens otram daudz labu vārdu, meklēja īpašības, kas raksturo gan pašus, gan draugus. Sprieda un izvēlējās iespējas celt savu pašapziņu. Noskaidrojām, ka mūsu jauniešu raksturīgākās iezīmes ir optimisms, atbildība, uzticība, drosme. Skolēni grupās izspēlēja un citus iepazīstināja ar saviem hobijiem, brīvā laika pavadīšanas veidiem. Jaunieši prot atrast veselīgai dzīvei, laimīgai nākotnei atbilstošas aktivitātes!”

Skolotāja Lidija Kudrjavceva dalās pārdomās: Ekoloģijas programmas “Ekoloģija un mēs” nodarbību laikā analizēja pasaules galvenās ekoloģiskās problēmas, kā arī meklēja šo problēmu risināšanas ceļus. Skolēni iesaka:

 1. Vairāk jāizmanto ekoloģiska degviela, ekoloģisku transportu.
 2. Mazāk nevēlamu emisiju nonāks atmosfērā, ja biežāk lietosim velosipēdu.
 3. Katru gadu 2 reizes mēs dedzinām nobirušās lapas, tādējādi palielinot ogļskābās gāzes daudzumu, lietderīgāk lapas izmantot kompostēšanai.
 4. Jālieto videi draudzīgi tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļi.
 5. Piedalīties dabas sakopšanas talkās.
 6. Noteikti šķirot atkritumus.
 7. Vienkārši jāciena sevi, dabu, apkārtējos cilvēkus.
 8. Galvenais, katram cilvēkam jāmaina sava domāšana, sava attieksme pret dabu un cilvēkiem.

Skolēni izstrādāja priekšlikumus efektīvai elektroenerģijas izmantošanai:

 1. Izmatot LED spuldzes.
 2. Izmantot ierīces, kuras mazāk tērē elektroenerģiju.
 3. No vietot ledusskapi tālāk no sildierīcēm.
 4. Elektriskās tējkannas vietā lietot uz gāzes plīts sildāmo tējkannu.
 5. Gatavojot ēdienu uz elektriskās plīts, uzlikt kastrolim vāku. Tā ēdiens ātrāk tiks sagatavots.
 6. Nežāvēt matus ar fēnu.
 7. Atvienot no elektrības ierīces, kuras dotajā mirklī nedarbojas, piemēram, televizors
 8. Vairāk laika pavadīt svaigā gaisā nevis pie datora vai televizora.

 Nodarbībās “Veselīga dzīvesveida organizēšana un pavadīšana jauniešiem” Dagdas vidusskolā jaunieši sporta skolotāja Harolda Kavinska vadībā apgūst metodiku, kā pareizi nodarboties uz āra trenažieriem. Āra vingrošanas trenažieri ir ikvienam brīvi pieejami, droši lietošanā un universāli, jo tos var izmantot gan pieaugušie, gan jaunieši, gan bērni. Trenažieru lietošanai nav nepieciešama iepriekšēja fiziska sagatavotība, tie ir daudzveidīgi un nodarbina atšķirīgas muskuļu grupas. Taču svarīgi izlasīt instrukciju ,pirms sāc lietot trenažieri. Ja esat apņēmies sākt treniņus, pirms došanās uz trenažieriem būtu jānovērtē veselības stāvoklis, it īpaši, ja ir maz pieredzes. Pirmais indikators neatbilstošai slodzei ir pašsajūta, kas jāvērtē gan sportošanas laikā, gan pēc tās, kā arī vakarā pirms gulēt iešanas.

Projektā piešķirtais finansējums: projekta kopēja summa – 720 069,24 EUR, no tiem 612 058,85 EUR – 85 % ERAF, 108 010,39 valsts budžeta līdzfinansējums. Dagdas novada pašvaldības kopējā finansējuma daļa 371 145,04 EUR, no tiem 315 473,28 EUR – ERAF un 55 671,76 EUR –valsts budžeta finansējums. Saite uz Programmas mājas lapu: www.latlit.eu

Saite par projektu: http://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/veseliga-dzive-pirmie-soli-radit-laimigu-nakotni.html

Saite uz oficiālo ES mājas lapu: www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv, t.: 29366163

Projekta asistente - darbības koordinatore: Marija Mickeviča, marija.mickevica@dagda.lv