METODISKIE MATERIĀLI SADARBĪBAS PARTNERU UN IESTĀŽU VIETĀS

Projekta ietvaros: LLI-329 VESELĪGA DZĪVE- PIRMIE SOĻI RADĪT LAIMĪGU NĀKOTNI / HEALTHY LIFE- FIRST STEPS IN CREATING HAPPY FUTURE, kas tiek īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma- projekta partneri kopīgi veica pētījumu par veselīgu dzīvesveidu, lai noteiktu zināšanu līmeni par veselīgu dzīvesveidu un ekoloģiju bērniem un jauniešiem. Informācija tika apkopota, lai izstrādātu 8 jaunas neformālās izglītības programmas lietuviešu un latviešu valodā.

Projekta rezultātā tapa jauni metodiskie materiāli, kas tika dāvāti Dagdas novada un Visaginas pilsētas izglītības iestādēm, kā arī Visaginas pilsētas bibliotēkas un Dagdas novada bibliotēkai, Bērziņu un Svariņu pagasta bibliotēkām.

Projekta vadošais partneris: Visaginas radošā māja ( Visagino kūrybos namai) un sadarbības partneris: Dagdas novada pašvaldība (Local municipality of Dagda).

Saite uz Programmas mājas lapu www.latlit.eu

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv

 

Informāciju sagatavoja: Dagdas novada IKSN vadītāja M.Micķeviča

 

17.10.2019.