Esi aktīvs un brīvs bez atkarībām!

Kaitīgos ieradumus tieši tāpēc arī sauc par kaitīgiem – tie nodara pāri veselībai.

Pēdējo gadu laikā daudz tiek runāts par atkarību izraisošu vielu lietošanu –narkomāniju, alkoholismu, smēķēšanu un toksikomāniju. Tomēr sabiedrībā, īpaši jauniešu vidū, turpina pieaugt to cilvēku skaits, kas pakļauj sevi šo vielu postošai darbībai. Vieglprātība, pamēģinot vai uzsākot lietot kaitīgās vielas, parasti noved pie neatgriezeniskām izmaiņām organismā, cilvēks degradējas un ātri vien var aiziet bojā. Tabakas dūmi satur tūkstošiem ķīmisku savienojumu. Daudzi no tiem ir toksiski un organismam kaitīgi.

Ir svarīgi, lai jaunieši aizdomātos par atkarībām un gūtu motivāciju mainīt savu ikdienu. Jaunieši teorētiski zina par atkarību kaitīgumu – ir dzirdējuši skolās, mājās no vecākiem u.c. Tomēr ir novērots, ka jauniešu domāšanu tas īsti neietekmē un uzvedību nemaina.

Speciālisti, kas pētī cilvēku uzvedību, uzskata, ka slikti paradumi, tāpat kā labi paradumi, tiek izveidoti laika gaitā. Ja tā ir, tad sliktus ieradumus var mainīt. 

Protams, nav viegli atbrīvoties no paradumiem, kas gadiem ilgi ir ieņēmuši būtisku vietu mūsu dzīvē. Ir jābūt gataviem īstai cīņai. Noteikti būs brīži, kad mēs paklupsim un atkal padosimies savam ieradumam. Bet mēs varam būt droši, ka ar laiku cīņa kļūs vieglāka. Jo vairāk mēs pūlēsimies pretoties saviem kaitīgajiem ieradumiem, jo dabiskāk mums būs dzīvot bez tiem.  Ezernieku  vidusskolas  jaunieši  apgūstot  šo  neformālās  izglītības  programmu, kopā  ar  programmas  vadītāju    centās  veidot  ieteikumus  saviem  vienaudžiem .Ar  dažiem  no tiem ir  vērts  padalīties.

KĀ ATBRĪVOTIES NO KAITĪGIEM IERADUMIEM

1. Atzīstiet savus kaitīgos ieradumus. Pajautājiet sev: ”Vai šis ieradums man nāk par labu? Vai tas netraucē citiem? Vai tas slikti neietekmē manu veselību, labklājību, ģimenes dzīvi un sirdsmieru? Kā mana dzīve uzlabotos, ja es atteiktos no šī ieraduma?”

2. Aizpildiet laiku ar kaut ko noderīgu. Piemēram, vai jūs neveltāt pārmērīgi daudz laika internetam, varbūt skatoties tajā kaitīgu materiālu? Ja tā ir, tad izmantojiet šo laiku, lai lasītu vai pētītu kādu vērtīgu materiālu vai nodarbotos ar fiziskiem vingrinājumiem.

3. Sekojiet līdzi savām sekmēm. Katru dienu nedaudz pārdomājiet, cik daudz esat sasnieguši cīņā ar savu ieradumu. Ja esat pie tā atgriezušies, izvērtējiet, kāpēc tas ir noticis.

4. Lūdziet palīdzību citiem. Pastāstiet draugiem un ģimenes locekļiem, ka esat apņēmušies pārvarēt savu kaitīgo ieradumu, un lūdziet viņiem jums to atgādināt, ja viņi redz, ka vecais ieradums var ņemt virsroku. Aprunājieties ar tiem, kas ir sekmīgi pārvarējuši tādu pašu ieradumu, ar kādu cīnāties jūs.

5. Raugieties uz savu situāciju līdzsvaroti un reālistiski. Negaidiet tūlītējus rezultātus. Lai darītu galu ieradumam, kas ir veidojies daudzus gadus, var būt nepieciešams ilgs laiks.

Programmas   vadītāja   Leonora  Lune   īpaši   vēlas  uzrunāt  vecākus, jo  tieši  jau  pusaudžu vecums ir laiks, kad vecākiem pastiprināti jāvēro, kas ar viņa bērnu notiek.. Svarīgi savam  bērnam  parādīt, ka vecākiem viņš nav vienaldzīgs, ka par viņu uztraucas un rūpējas, viņu mīl. Ja bērnam tiek parādīts, ka ģimene un tuvākais cilvēks ir tas, uz kuru jebkurā brīdī var paļauties, tad pusaudzis   visdrīzāk  izdarīs pareizo izvēli.

Ja  pusaudžiem  un  jauniešiem  būs  pieejamas  lietderīgās  brīvā  laika  aktivitātes, sporta un  kultūras   pasākumi, tiks  aicināti   brīvprātīgā  darba  aktivitātēs, tad  arī  šis  laiks  tiks  piepildīts  lietderīgi   un  jauniešu  veselībai   nekaitīgi. Bet  pusaudžiem  un   jauniešiem  ir  jāzina  par  kaitīgo  ieradumu  radītajām  sekām.  Zināšanas  ir  viens  no  veidiem  kā  palīdzēt  jauniešiem  pārvarēt  ’’reklāmu’’uzbrukumu.

Dagdas novada Ezernieku vidusskolas audzēkņi, kuri startēja projektā LLI-329 “Healthy Life” neformālo programmu testēšanā ir izveidojuši 4 uzskates materiālus par kaitīgajiem ieradumiem.

Video rullīšus var apskatīt:

 

https://youtu.be/LnqRmf5pOFk

 

https://youtu.be/A82uNFFZwfU

 

https://youtu.be/e106Lxp93c8

 

https://youtu.be/LoFC2myieJ4

  

Projektā piešķirtais finansējums: projekta kopēja summa – 720 069,24 EUR, no tiem 612 058,85 EUR – 85 % ERAF, 108 010,39 valsts budžeta līdzfinansējums. Dagdas novada pašvaldības kopējā finansējuma daļa 371 145,04 EUR, no tiem 315 473,28 EUR – ERAF un 55 671,76 EUR –valsts budžeta finansējums.

Saite uz Programmas mājas lapu: www.latlit.eu

Saite par projektu: www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/veseliga-dzive-pirmie-soli-radit-laimigu-nakotni.html

Saite uz oficiālo ES mājas lapu: www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv , 29366163

Projekta asistente-darbības koordinatore: Marija Mickeviča, marija.mickevica@dagda.lv