Dagdas vidusskolas sporta stadiona un Starptautisko sporta spēļu svinīga atklāšana

Dagdas novada pašvaldība kopā ar partneriem no Lietuvas-Visaginas Jaunrades nams īsteno starptautisko projektu LLI-329 VESELĪGA DZĪVE- PIRMIE SOĻI RADĪT LAIMĪGU NĀKOTNI / HEALTHY LIFE- FIRST STEPS IN CREATING HAPPY FUTURE.

2019. gads 18. oktobrī Dagdā, Latvijā, notika atjaunotā Dagdas vidusskolas stadiona svinīga atklāšana un starptautiskās sporta spēles.

Stadiona atjaunošana ir viena no svarīgām šī projekta aktivitātēm. Atklāšanas ceremonijā piedalījās Dagdas un Visaginas pašvaldības administrācijas pārstāvji, projekta partneri, projekta dalībnieki, Dagdas pilsētas sabiedrības locekļi.

Pateicība tika izteikta projekta iniciatoriem, atbalstītājiem un visiem, kas deva ieguldījumu projekta aktivitātēs un ticēja idejai.

Pēc atklāšanas ceremonijas sākās jaunatnes starptautiskās sporta spēles. Tajās piedalījās 30 dalībnieki (vecumā no 14 līdz 18 gadiem) no Visaginas un Dagdas pašvaldībām, tai skaitā 10 dalībnieki ar “mazākām iespējām”. Jaunie olimpieši sacentās sešās sporta disciplīnās. Visiem jauniešiem bija dažādu krāsu T-krekli ar projekta logotipu un komandas nosaukumu, kurām bij dārzeņu un augļu nosaukumi. Jāpiemin, ka komandas bija jauktas, t.i. jaunieši tika sadalīti komandās pēc krekla krāsām. Apkopojot jauniešu komandu nopelnītos punktus dažādos mačos, tika noskaidroti uzvarētāji. Visi dalībnieki tika apbalvoti ar medaļām un piemiņlietām. Spēļu dalībnieku drošību nodrošināja 20 darbinieki: sporta treneri, skolotāji, brīvprātīgie, ārsti un citi.

Īstenojot tik svarīgu pagrieziena punktu projektā, var secināt, ka tas ir ienesīgs ieguldījums bērnu un jauniešu nākotnē. Mēs uzskatām, ka smags darbs dod labus rezultātus.

612 058,85 EUR – 85 % ERAF, 108 010,39 valsts budžeta līdzfinansējums.

Dagdas novada pašvaldības kopējā finansējuma daļa 371 145,04 EUR, no tiem 315 473,28 EUR – ERAF un 55 671,76 EUR –valsts budžeta finansējums.

Projekta vadošais partneris: Visaginas radošā māja ( Visagino kūrybos namai) un sadarbības partneris: Dagdas novada pašvaldība (Local municipality of Dagda).

Saite uz Programmas mājas lapu www.latlit.eu

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv

21.10.2019.