Aktivitātes Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam projekta “HEALTHY LIFE- FIRST STEPS IN CREATING HAPPY FUTURE/ HEALTHYLIFE” Nr. LLI-329 ietvaros turpinās gan Ezernieku un Dagdas vidusskolās

 

Ekoloģijas programmas ietvaros skolēni analizēja bioloģiskās daudzveidības samazināšanās cēloņus, iejutās ekosistēmas “Mežs” iemītnieku: augu, dzīvnieku, nedzīvās dabas lomās.

Nodarbībā par cilvēku pamatvajadzībām un ilgtspējīgu attīstību skolēni apsprieda, kādas ir svarīgākās cilvēku pamatvajadzības, diskutēja par ilgtspējīgas attīstības nozīmi. (Programmas vadītāja: Lidija Kudrjavceva).

Otrā semestra laikā mums, Ezernieku vidusskolas 9. klases skolēniem, pārrobežu projekta ,,Veselīga dzīve- pirmie soļi radīt laimīgu nākotni” ietvaros notiek nodarbības, kurās mēs mācamies, diskutējam un domājam: kas tas ir kaitīgie ieradumi?

Mums ļoti interesē tās. Mēs uzzinām daudz jaunas informācijas par šo aktuālo tēmu. Skatījāmies prezentācijas, videofragmentus un runājām par tajās ietverto informāciju, katrs izsakot savu viedokli. Visinteresantāk likās strādāt grupās, jo mēs spējām sadarboties, strādāt kopā, komunicēt, apspriest dažādus faktus un uzzināt klasesbiedru attieksmi un pieredzi.

Par kaitīgajiem ieradumiem ir jārunā vienmēr, it īpaši pusaudžu vecumā. Mēs uzzinājām par dažādu vielu kaitīgo ietekmi uz organismu un kādas sekas tās var radīt. Visinteresantākās tēmas mums likās par alkohola un cigarešu, narkotiku ietekmi uz mūsu organismu, jo mūsdienās tā ir ļoti liela problēma pusaudžu vidū. Šo stundu laikā un iegūto zināšanu dēļ, mēs pārliecinājāmies, ka kaitīgie ieradumi ir ļoti bīstami un tie var ietekmēt gan mūsu veselību, gan karjeru, gan dzīvi. Stundās apspriedām arī ar datoratkarību saistītās sekas. Šīs zināšanas mums noderēs gan turpmāk mācoties skolā, gan dzīvē.

(Skolnieces Anna Marija Vaišļa, Viktorija Jakušenoka)

Veselīga uztura programmas ietvaros skolēni padziļināja zināšanas par veselīgas uztura piramīdas nozīmi. Veidoja savu uztura piramīdu. Nodarbības beigās secināja par tā veselīgumu un pilnveidošanas iespējām: „Ikdienā mēs nepievēršam uzmanību uztura piramīdas noteikumiem. Uzturā daudz lietojam graudaugu produktus, augļus un dārzeņus, piena, gaļas produktus. Tomēr ļoti bieži ēdienkartē ir dažādi našķi – konfektes, čipsi, limonādes. Turpmāk būs vairāk jāpievērš uzmanība saviem ēšanas paradumiem! ”Tēmas „Veselīgs un kaitīgs uzturs” apgūšanai tika piedāvāta spēle – viktorīna „Uztura eksperti”. Skolēniem bija jāizvēlas pareizās atbildes, jāpamato veselīga uztura izvēle, jāatpazīst veselīgus un kaitīgus produktus un ēdienus. Skolēni: „Spēle mums lika izprast un pievērst uzmanību veselīgu produktu un ēdienu izvēlei. Mēs pārliecinājāmies, ka pārsvarā lietojam veselīgu pārtiku un daudz zinām par tās nozīmi organismam. Katram cilvēkam pašam ir jāuzņemas atbildība par sava uztura izvēli.” Turpinājumā, aizpildot darba lapas un piedaloties diskusijā, skolēni uzzināja, ar kādiem veselīgiem produktiem var aizstāt kaitīgos produktus.(Programmas vadītāja Diāna Kiseļova).

Programmas galvenais mērķis ir veicināt un pilnveidot aktīva un veselīga dzīvesveida popularitāti jauniešu vidū. Mazkustīgs dzīvesveids ir visas pasaules, tai skaitā, arī Latvijas problēma, kas ietekmē iedzīvotāju veselību un nereti izraisa arī nopietnas slimības. Tāpēc ir svarīgi jau skolas laikā veidot pareizus priekšstatus par sporta nozīmi. Ar jauniešiem diskutējam par to, ka lai sēdošs dzīvesveids nekļūst par viņu ikdienu. Tas var veicināt muskuļu atrofiju, bojāt stāju un veselību kopumā. Aktīvs dzīvesveids ir būtisks – fiziska slodze ir efektīvs veids, kā saglabāt savu veselību, jo tā sniedz enerģiju, uzlabo muskuļu spēku un izturību. Man kā sporta skolotājam gribas saviem jauniešiem teikt: šobrīd modē - veselīgs dzīvesveids. Viss ļoti vienkārši un ikvienam pieejami, atliek tikai izvēlēties, kam teikt „JĀ”: skriešanai, āra trenažieriem, futbolam, basketbolam un ttl. (Programmas vadītājs Harolds Kavinskis).

Projektā piešķirtais finansējums: projekta kopēja summa – 720 069,24 EUR, no tiem 612 058,85 EUR – 85 % ERAF, 108 010,39 valsts budžeta līdzfinansējums. Dagdas novada pašvaldības kopējā finansējuma daļa 371 145,04 EUR, no tiem 315 473,28 EUR – ERAF un 55 671,76 EUR –valsts budžeta finansējums.

Saite uz Programmas mājas lapu: www.latlit.eu

Saite par projektu: http://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/veseliga-dzive-pirmie-soli-radit-laimigu-nakotni.html

Saite uz oficiālo ES mājas lapu: www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv, 29366163

Projekta asistente - darbības koordinatore: Marija Mickeviča, marija.mickevica@dagda.lv