2. DARBA GRUPAS SANĀKSME projekta ietvaros "HEALTHYLIFE" LLI-329

 

Šī gada 19.jūnijā Dagdas novada pašvaldībā tika organizēta  Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „ VESELĪGA DZĪVE - PIRMIE SOĻI RADĪT LAIMĪGU NĀKOTNI (HEALTHY LIFE- FIRST STEPS IN CREATING HAPPY FUTURE/ HEALTHYLIFE, LLI-329) partneru 2.darba grupa.

Projekta partneri prezentēja līdz šīm paveikto darbu kā arī tika apspriesti projekta ieviešanas aktuāli jautājumi:

  1. Starptautiskās nometnes organizācija Dagdas novadā;
  2. Administratīvie jautājumi ( 1.starpposma atskaite);
  3. Projekta mērķi un rezultāti;
  4. Publicitātes prasības, publicitātes ieviešana partneru mājaslapās;
  5. Neformālās izglītības programmas u.c. svarīgi jautājumi projekta realizēšanā

Īstenojot šo projektu, Dagdas novada pašvaldības attīstībā tiks ieguldītas investīcijas gan mācību programmu izveidošanā, gan starptautisku izglītojošo pasākumu īstenošanā, gan mācību infrastruktūras uzlabošanā, kas būtiski uzlabos mācību iestādes kapacitāti, samazinās sociālā nevienlīdzību, uzlabojot izpratni par veselīgu dzīvesveidu un ekoloģiju starp riskam pakļautiem jauniešiem un bērniem ar īpašajam vajadzībām, veidojot draudzīgu tīklu starp Lietuvas un Latvijas jauniešiem.

Projektā piešķirtais finansējums:

projekta kopēja summa – 720 069,24 EUR, no tiem 612 058,85 EUR – 85 % ERAF, 108 010,39 valsts budžeta līdzfinansējums.

Dagdas novada pašvaldības kopējā finansējuma daļa 371 145,04  EUR, no tiem 315 473,28 EUR – ERAF un 55 671,76  EUR – valsts budžeta finansējums.

Saite uz Programmas mājas lapu www.latlit.eu    

Saite par projektu http://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/veseliga-dzive-pirmie-soli-radit-laimigu-nakotni.html

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu   

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv , 29366163