Noslēdzies starptautisks “INTERREG” projekts “Relaksējoši-attīstošās vides izveide Latvijas un Lietuvas bērniem ar attīstības traucējumiem, dzīves kvalitātes uzlabošanai”. ADD ME/LLI-151 „CREATION OF THE RELAXATION-DEVELOPING ENVIRONMENT FOR SPECIAL NEEDS

Aleksandrovas internātpamatskola sadarbībā ar Visaginas „Verdenes” ģimnāziju ir noslēgusi starptautiska pārrobežu projekta „Creation of the relaxating-developing environment for special needs children from Latvia and Lithuania, for live quality improvement (ADD ME)“ (“Relaksējoši-attīstošās vides izveide Latvijas un Lietuvas bērniem ar attīstības traucējumiem, dzīves kvalitātes uzlabošanai”, koda nr. LLI-151) INTERREG 2014-2020 V-A Latvijas un Lietuvas programmu (LATLIT) realizāciju. Kopumā projekts ilga 12 mēnešus no 2017. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 28. februārim.

Jāatgādina, ka “Interreg” Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. 

Kopējais projekta budžets – 256 995 EUR, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 218 445 EUR.  Aleksandrovas internātpamatskolas budžets – 136 261 EUR.

“Interreg” projekta ADD ME mērķis bija palīdzēt bērniem ar attīstības traucējumiem, kuri cieš no sociālās atstumtības/mazvērtības/trūkuma, attīstot bērnu sociālās prasmes un uzlabojot dzīves kvalitāti.

Projekta noslēgumā tika sasniegti sekojoši rezultāti:

  1. Ierīkotas relaksācijas telpas (sāls istaba, sensorā istaba, agresijas novēršanas istaba, bumbu istaba, radošā istaba u.tt.);
  2. Izveidota relaksējoši – izglītojošā dabas taka, kas ir pielāgota bērniem ar īpašām vajadzībām;
  3. Sarīkotas četras 10 dienu vasaras nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām.

Vairāk informācijas par Latvijas – Lietuvas pārrobežas sadarbības projektu var atrast www.latlit.eu vai www.europa.eu
Šī publikācija  ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Aleksandrovas internātpamatskola, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.