Nometnes "Radīsim pašu rokām” bērniem ar speciālām vajadzībām Aleksandrovas internātpamatskolā!

Nometnes ir unikāla iespēja bērniem ar īpašām vajadzībām būt kopā ar vienaudžiem un baudīt vienu no vasaras spilgtākajiem notikumiem katra bērna dzīvē - vasaras nometni! Starptautiskā Latvijas - Lietuvas "INTERREG" projekta ietvaros, Aleksandrovas internātpamatskola organizēja divas 10 dienu vasaras nometnes bērniem no Latvijas un Lietuvas, kas norisinājās no 2018. gada 13. līdz 22. jūnijam un no 25. līdz 4. jūlijam.                                                                         

Jāatgādina, ka nometņu mērķis ir veicināt Lietuvas un Latvijas bērnu ar īpašām vajadzībām radošo izpausmi un sadarbību draudzīgā atmosfērā.                                                

Profesionālu pedagogu pavadībā, nometnes dalībnieki attīstīja savas sociālās, komunikācijas un sadzīves prasmes, kuras noteikti noderēs turpmāk.
Nometnē “Radīsim pašu rokām - 4” tika realizēta “Lauku iemaņu attīstīšanas prasmju” programma, kuras laikā bērni katru dienu veica sabiedriski lietderīgo darbu.

Visas nometnes gaitā bērni atklāja savus talantus, nometnes dalībniekiem katru dienu tika dota iespēja pierādīt sevi un par to arī dabūt īpašu balvu – nomināciju emblēmu veidā. Katrai nometnes dienai bija sava tematika – nometnes diena, latviešu un lietuviešu kultūras diena, teātra diena, dabas diena, pārvērtību diena, meistarklašu diena ar JB “Dagne” jauniešiem un, protams, nakts pārgājiens, kas bērniem nelika skumt ne mirkli.          

Nometnes, kuras tika realizētas 2017. un 2018. gadā ir pierādījums tam, ka nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām ir nepieciešamas, jo tādā veidā bērni var atvērties, darboties un izpausties kopā, socializējoties un atrodoties mājīgā atmosfērā, katrs bērns tiek saprasts un nepieciešamības gadījumā arī uzmundrināts.             

Sadarbība ar Lietuvas “Verdenes” ģimnāziju nometņu organizēšanā bija ļoti veiksmīga un tika saprasts, ka nometnes ir nepieciešamas gan bērniem, gan pedagogiem, jo bērni ļāva izzināt sevi no citas puses.                                    

Latviešu un lietuviešu pedagogi nonāca pie secinājuma, ka dzīvē viss notiek ne velti un šī sadarbība ir ciešs un veiksmīgs pamats turpmākai vienotu mērķu īstenošanai un sasniegšanai. Nometnes laikā bērni un pedagogi cieši sadraudzējās, nometnes pēdējā dienā apmainījās ar kontaktiem un jau ar nepacietību gaida jaunas satikšanās.

Vairāk informācijas par Latvijas – Lietuvas pārrobežas sadarbības projektu var atrast www.latlit.eu vai www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Aleksandrovas internātpamatskola, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.    

       

Rakstu sagatavoja:

Solvita Sadovska