Nometne „Radīsim pašu rokām”


Klāt ir vasara, līdz ar to sākas nometņu sezona! Arī Aleksandrovas internātpamatskola, sadarbībā ar Visaginas "Verdenes" ģimnāziju, veiksmīgi uzsāk nometņu realizēšanu. 

2017. gadā ir realizētas 2 nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām, arī šogad Latvijas Lietuvas starptautiskā projekta „Interreg” (projekta. nr. LLI-151) ietvaros, Aleksandrovas internātpamatskola no 2018. gada 13. jūnija līdz 22. jūnijam organizē nometni „Radīsim pašu rokām-3”, kurā piedalīsies 16 bērni no Latvijas un Lietuvas.         

Nometnes mērķis ir veicināt Lietuvas un Latvijas bērnu ar īpašām vajadzībām radošo izpausmi un sadarbību draudzīgā atmosfērā.                                                                              

Nometnes uzdevumi:

1. Organizēt nodarbības nometnes dalībniekiem praktiski radošajās darbnīcās;

2. Organizēt ekskursijas un pārgājienus;

3. Radīt iespējas nometnes dalībnieku radošajai izpausmei.

Uz tikšanos nometnēs!

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aleksandrovas internātpamatskola, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Rakstu sagatavoja: Solvita Sadovska