IZSTRĀDĀTA UN VEIKSMĪGI APROBĒTA ILGTERMIŅA PROGRAMMA

Projekts “CREATION OF THE RELAXATION-DEVELOPING ENVIRONMENT FOR SPECIAL NEEDS CHILDREN FROM LATVIA AND LITHUANIA FOR LIVE QUALITY IMPROVEMENT/ADD ME”/LLI-151

Starptautiskais “Interreg” projekts ADD ME ir jau gandrīz galā, projekta ietvaros tika izstrādāta ilgtermiņa programma “Lauku darba iemaņu pamatu attīstīšana”, kura tika aprobēta vasaras nometnēs “Radīsim pašu rokām” bērniem ar īpašām vajadzībām.

Ilgtermiņa programmas mērķis ir veidot un attīstīt bērnu ar attīstības traucējumiem lauku darbu iemaņu pamatus, attīstot patstāvīgā darba, sociālās un komunikatīvās prasmes un iemaņas, koriģējot psihiskās un fiziskās attīstības traucējumus, uzlabojot dzīves kvalitāti.

Uzdevumi:

1. veidot priekšstatu par lauku darbiem vasarā;

2. veidot jaunas un koriģēt nepilnīgās patstāvīgā darba, sociālās un komunikatīvās prasmes un iemaņas:

3. mācīt darba kultūru, savstarpējās palīdzības sniegšanu, kolektīvā darba iemaņas;

4. veidot pozitīvu attieksmei pret darbu;

5. audzināt pilnvērtības sajūtu;

6. veidot prasmes plānot ienākumus un izdevumus;

7. attīstīt darba produkta realizācijas prasmes.

 

Programma tika pārbaudīta vasaras nometnēs, kurās piedalījās bērni no Latvijas un Lietuvas. Nometnes notika 2017. un 2018. gada vasarā Aleksandrovas internātpamatskolā, kopumā tika aizvadītas 4 nometnes.

Papildu informāciju par ilgtermiņa programmu var saņemt pie A.Malinovskas e-pasts: anita.malinovska@inbox.lv

Jāatgādina, ka Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šī publikācija  ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Aleksandrovas internātpamatskola, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.