Relaksējoši-attīstošās vides izveide Latvijas un Lietuvas bērniem ar attīstības traucējumiem, dzīves kvalitātes uzlabošanai

Starptautisks projekts “Relaksējoši-attīstošās vides izveide Latvijas un Lietuvas bērniem ar attīstības traucējumiem, dzīves kvalitātes uzlabošanai”. ADD ME/LLI-151

„CREATION OF THE RELAXATION-DEVELOPING ENVIRONMENT FOR SPECIAL NEEDS CHILDREN FROM LATVIA AND LITHUANIA FOR LIVE QUALITY IMPROVEMENT/ADD ME”

 

Aleksandrovas internātpamatskola sadarbībā ar Visaginas „Verdenes” ģimnāziju uzsāk starptautisku pārrobežu projekta „Creation of the relaxating-developing environment for special needs children from Latvia and Lithuania, for live quality improvement (ADD ME)“ (“Relaksējoši - attīstošās vides izveide Latvijas un Lietuvas bērniem ar attīstības traucējumiem, dzīves kvalitātes uzlabošanai”, koda nr. LLI-151) INTERREG 2014-2020 V-A Latvijas un Lietuvas programmu (LATLIT) realizāciju.

 

Projekta sākuma datums – 2017.gada 1.aprīlis.

Projekta beigu datums – 2019.gada 28. februāris.

 

Kopējais projekta budžets – 256 995 EUR, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 218 445 EUR. Aleksandrovas internātpamatskolas budžets – 136 261 EUR. Projekta mērķis ir palīdzēt bērniem ar attīstības traucējumiem, kuri cieš no sociālās atstumtības/mazvērtības/trūkuma, attīstot bērnu sociālās prasmes un uzlabojot dzīves kvalitāti.

 

Galvenie projekta rezultāti:

  1. Ierīkotas relaksācijas telpas (sāls istaba, sensorā istaba, agresijas novēršanas istaba, bumbu istaba, radošā istaba u.tt.);
  2. Izveidota relaksējoši – izglītojošā dabas taka, kas tiks pielāgota bērniem ar īpašām vajadzībām;
  3. Sarīkotas četras 10 dienu vasaras nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām.


Vairāk informācijas par Latvijas – Lietuvas pārrobežas sadarbības projektu var atrast www.latlit.eu vai www.europa.eu