Partneru darba grupas sanāksmes ZOOM platformā

Šī gada 26.maijā  tika organizēta  Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „ SOCIĀLO PAKALPOJUMU KVALITĀTES UZLABOŠANA UN DAŽĀDĪBAS ATTĪSTĪBA LIETUVAS UN LATVIJAS BĒRNIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM ( ESI PAMANĪTS), LLI-436” partneru darba grupas sanāksmes ZOOM platformā.

Diemžēl COVID-2019 pandēmija koriģēja partneru plānus, un tika nolemts atlikt klātienes sanāksmes līdz karantīnas atcelšanai abās valstīs. Atgādinām, ka projekta mērķis ir uzlabot sociālās izglītības infrastruktūras pieejamību un efektivitāti, lai efektīvi īstenotu jaunus un uzlabotus sabiedrības integrācijas pasākumus Latgales un Utenas pierobežas reģionos.

Attālinātajā tikšanās reizē piedalījās Visagino „Verdenės“ gimnazijoje projekta darba grupas pārstāvji, Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro projekta īstenošanas komanda un Dagdas novada pašvaldības projekta darba grupas pārstāvji.

Partneri bija gandarīti, ka projekta idejas tika labi uzņemtas un projekts saņēma finansējumu, neskatoties uz ļoti intensīvo konkurenci.

Tikšanās laikā tika pārrunātas projekta aktivitātes, plānotie projekta rezultāti un aktivitāšu grafiks, novērtētas finansiālās saistības un panākta vienošanās par kopīgām aktivitātēm. Visi partneri bija vienisprātis, ka pandēmijas dēļ šogad ir ļoti riskanti organizēt bērnu nometnes, tāpēc tika nolemts šo aktivitāšu īstenošanu atlikt uz rudeni. Projekta komanda cer, ka pirmā nometne būs pieejama rudens brīvdienās.

Kopējās projekta izmaksas ir  463 478,29 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir  393 956,54 EUR.

Dagdas novada pašvaldības projekta izmaksas ir  114 404,00 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir    97 243,40 EUR.
Projektu līdzfinansē:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

Saite uz Programmas mājas lapu www.latlit.eu    

Saite par projektu http://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/veseliga-dzive-pirmie-soli-radit-laimigu-nakotni.html

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu   

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv , 29366163

 

29.05.2020.