Izstrādātas 3 neformālās izglītības programmas

Sākot ar šī gada augustu 3 pedagogi uzsāka izstrādāt neformālās programmas.

Divas neformālās programmas par tēmām “Jaunie dabas pētnieki” un “Fitness un prāta terapija” un viena profesionālā izglītības programma “Dizains un tehnoloģijas”.

Programmu izstrādes laikā, pedagogi izvērtējot projekta mērķus un uzdevumus, analizējot Dagdas novada pašvaldības bērnu vajadzības oktobra beigās noslēdza programmu izstrādi un ar novembra mēnesi uzsāks to aprobēšanu.

Diemžēl ar situāciju valstī, Covid-19 ievieš savas korekcijas un pedagogiem ir jāpielogojas pie aprobēšanas pieejas, bet aktivitātes notiek un projekta realizācija turpinās.

Izstrādes procesā pedagogi sagatavoja sarakstu, kas nepieciešamas, lai aprobēt programmas un projekta vadības grupa uzsāks iepirkt inventāru.

Neformālās programmas tiek izstrādātas un aprobētas Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam projekta „ SOCIĀLO PAKALPOJUMU KVALITĀTES UZLABOŠANA UN DAŽĀDĪBAS ATTĪSTĪBA LIETUVAS UN LATVIJAS BĒRNIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM ( ESI PAMANĪTS), LLI-436” ietvaros.

Projekta finansējums:

 

Kopējās projekta izmaksas ir  463 478,29 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir  393 956,54 EUR.

Dagdas novada pašvaldības projekta izmaksas ir  114 404,00 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir    97 243,40 EUR.
Projektu līdzfinansē:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

Saite uz Programmas mājas lapu:  www.latlit.eu

Saite par projektu:  http://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/veseliga-dzive-pirmie-soli-radit-laimigu-nakotni.html

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv , 29366163

30.10.2020.