INDRA MELBĀRDE - ZOOM lekcija pedagogiem

Pēdējās desmitgades pētījumi liecina, ka cilvēkam ir svarīgi gan pozitīvi, gan negatīvi emocionāli pārdzīvojumi, jo tie nodrošina atšķirīgu pieredzi.

Kad cilvēks īsteno plānus, cenšoties radīt kaut ko pilnīgi jaunu, vai vienkārši ko sev svarīgu, tad ir nepieciešama pozitīvā domāšana. Tas ir, ja es plānoju kaut ko darīt, man jātic, ka tas izdosies. Pretējā gadījumā nav iemesla iegūt pozitīvu rezultātu.

Par skolotāja lomu, lai veiksmīgāk sniegtu palīdzību bērniem un ģimenēm, 14.aprīlīIndra Melbārde novadīja lekciju Dagdas novada pedagogiem.

Lekcija bija noderīga un vērtīga gan sociālā atbalsta pedagogiem, kuri ikdienā strādā ar bērniem un ģimenēm, gan pārējiem pedagogiem, lai veiksmīgāk veidotu sadarbību ar skolēniem un ģimenēm.

Projekts tiek finansēts:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam projekta „ SOCIĀLO PAKALPOJUMU KVALITĀTES UZLABOŠANA UN DAŽĀDĪBAS ATTĪSTĪBA LIETUVAS UN LATVIJAS BĒRNIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM ( ESI PAMANĪTS), LLI-436” ietvaros.

Kopējās projekta izmaksas ir  463 478,29 EUR.

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir  393 956,54 EUR.

Dagdas novada pašvaldības projekta izmaksas ir  114 404,00 EUR.

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir    97 243,40 EUR.

Projektu līdzfinansē:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

Saite uz Programmas mājas lapu:  www.latlit.eu

Saite par projektu:  www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/quality-improvement-and-diversity-development-of-social-services-for-lithuanian-and-latvian-children-with-special-needs-see-me-lli-436.html

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Saite uz Programmas mājas lapu www.latlit.eu

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv, 29366163

20.04.2021.