Baibas Martinsones lekcija

Ikvienas problēmas risināšanā pirmais solis ir attiecību veidošana vai atjaunošana - saprašanās meklēšana. Kā to paveikt un kas biežāk traucē?.

Par skolotāja lomu, lai veiksmīgāk sniegtu palīdzību bērniem un ģimenēm, 28.septembrī Baiba Martinsone, Latvijas Universitātes profesore un psiholoģe novadīja lekciju Dagdas novada pedagogiem.

Baibas Martinsones lekcija bija noderīga un vērtīga gan sociālā atbalsta pedagogiem, kuri ikdienā strādā ar bērniem un ģimenēm, gan pārējiem pedagogiem, lai veiksmīgāk veidotu sadarbību ar skolēniem un ģimenēm.

Lekcija pedagogiem tika organizēta Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam projekta „ SOCIĀLO PAKALPOJUMU KVALITĀTES UZLABOŠANA UN DAŽĀDĪBAS ATTĪSTĪBA LIETUVAS UN LATVIJAS BĒRNIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM ( ESI PAMANĪTS), LLI-436” ietvaros.

Saite uz Programmas mājas lapu www.latlit.eu

Saite par projektu http://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/veseliga-dzive-pirmie-soli-radit-laimigu-nakotni.html

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv , 29366163

30.09.2020.