QUALITY IMPROVEMENT AND DIVERSITY DEVELOPMENT OF SOCIAL SERVICES FOR LITHUANIAN AND LATVIAN CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS/ SEE ME/ LLI-436

 

Projekta nosaukums:

SOCIĀLO PAKALPOJUMU KVALITĀTES UZLABOŠANA UN DAŽĀDĪBAS ATTĪSTĪBA LIETUVAS UN LATVIJAS BĒRNIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM (ESI PAMANĪTS)

 

Projekta nosaukums angļu valodā: 

Quality improvement and diversity development of social services for  Lithuanian and Latvian children with special needs

Projekta akronīms:

SEE ME

Projekta Nr.:

LLI-436

Projekta programma:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam

Projekta vadošais partneris:

Visaginas "Verdenes" ģimnāzija (Visaginas "Verdenės" gymansium) (LP_1)

Sadarbības partneri:

Dagdas novada pašvaldība  (PP_2)

Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centras (PP_3)

Projekta īstenošanas laiks:

24 mēneši : 01.05.2020.-30.04.2022.

Projekta mērķis:

uzlabot bērnu invalīdu izglītības pieejamību un efektivitāti, iekārtojot āra klases, lai efektīvi īstenotu jaunus un uzlabotus sociālās iekļaušanas pasākumus Latgales un Utenas reģionu pierobežas reģionos.

Projektā piešķirtais finansējums:

 

 

Project Partner

ERDF co-financing, EUR

National co-financing

Total Eligible Budget

Project Partner

Partner Abbreviation

Country

ERDF

ERDF co- financing rate

Percentage Of Total ERDF

Public co-financing

Total co-financing

 

1 - Visagino "Verdenės" gimnazija

LP_1

LIETUVA

 €  187 867,24

85,00 %

47,69 %

 €     33 153,05

 €   33 153,05

 €  221 020,29

2 - Dagdas novada pašvaldība

PP_2

LATVIJA

 €     97 243,40

85,00 %

24,68 %

 €     17 160,60

 €   17 160,60

 €  114 404,00

3 - Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centras

PP_3

LIETUVA

 €  108 845,90

85,00 %

27,63 %

 €     19 208,10

 €   19 208,10

 €  128 054,00

Sub-total For Partners Inside

 €  393 956,54

85,00 %

100,00 %

 €     69 521,75

 €   69 521,75

 €  463 478,29

Sub-total For Partners Outside

 €               0,00

0,00 %

0,00 %

 €               0,00

 €             0,00

 €              0,00

Total

 €  393 956,54

85,00 %

100,00 %

 €     69 521,75

 €   69 521,75

 €  463 478,29

 

Galvenās aktivitātes:

•           6 apmācības speciālistiem, speciālajiem pedagogiem un skolotāju palīgiem kompetences uzlabošanai (piem., "Stresa un spriedzes vadīšana darba vidē", "Skandināvijas izglītības modelis darbam ar bērni ar īpašām vajadzībām", "Sensora integrācija", “Komunikācija ar bērniem ar īpašām vajadzībām un bērnu vecākiem”. Tēmas varēs mainīt, atbilstoši skolotāju vajadzībām.);

•           Izglītības, apmācības un profesionālās ievirzes programmu izveidošana un īstenošana bērniem ar īpašām vajadzībām;

•           4 vasaras Latvijā un Lietuvā nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām ( katras nometnes ilgums - 6 dienas (5 naktis));

•           6 Izglītojošu mācību braucienu organizēšana bērniem ar īpašām vajadzībām;

•           Ģimenes klubu organizēšana;

•           Dalība pilsētas svētkos;

•           6 izglītojošas mācību programmas ( katrs partnerim 2 programmas):

"Kino / animācijas studija" un "Orķestris" (LP)

"Jaunie dabas pētnieki", "Fitnesa un prāta terapija" (PP2);

"Darbs ar vilnu", "Keramika un māla terapija" (PP3)

piemēram, “Darbība ar vilnu” un “Keramikas un Māla terapija”, “Kino/animācijas studija” un “Orķestris”, “Jaunie dabas pētnieki” un “Fitnesa un prāta terapija”.

•           Izstrādātas un īstenotas 3 profesionālās ievirzes programmas bērniem ar īpašām vajadzībām (bērni ar īpašām vajadzībām izgatavos dažāda veida izstrādājumus, kurus varēs pārdot kā suvenīrus). (LP un PP2).

•           PP2: aprīkojums izglītības programmu aktivitātēm Dagdas vidusskolā:

Izveidota jauna mācību telpa ārā: kupola klase ( iegādāts kupols, mēbeles āra nodarbībām un aprīkojums āra nodarbībām).

Izveidota brīvdabas mūzikas telpa.

•           Jauns sociālais pasākums - Ģimenes klubi pulcēs reģionu ģimenes ar bērniem invalīdiem, palīdzēs vecākiem justies vairāk iesaistītiem bērnu dzīvē, atrisināt personīgās problēmas un atrast kopīgu vidi ar citām ģimenēm.  Projekta īstenošanas laikā katrs Ģimenes kluba konsultants (sociālais skolotājs vai psihologs) katru mēnesi nodrošinās 10 stundas personiskas konsultācijas un 10 stundas grupas konsultācijas.

•           Dalība pilsētas festivālos piemēram, “Visaginas dzimšanas diena”, “Molētu dzimšanas diena” un “Dagdas pilsētas svētki”.

 

Saite uz Programmas mājas lapu www.latlit.eu   

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu  

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv