Saņemts jauns autobuss

Dagdas novadā saņemts jauns autobuss Latvijas-Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā projekta "Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus" ietvaros.

 

19 vietīgais autobuss Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI nodots Asūnes pagasta pārvaldes lietošanā un pamatā tiks izmantots Asūnes pamatskolas skolēnu ikdienas transportam.

 

Prieku par jauno autobusu pauda gan pārvaldes vadītājs Jānis Vilgerts, gan skolas direktore Ārija Šumeiko, kā arī Dagdas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Pauliņš. Pirms pirmā skolēnu izvizināšanas brauciena, svētību autobusa kalpošanas ilglaicībai deva arī priesteris Pāvils Raciņš.

 

Autobusa cena ir Ls 34223,08 (t.sk.PVN). Pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 10%. Šīs programmas ietvaros Dagdas novads saņems vēl trīs lielākus autobusus - to piegāde pašvaldībām esot plānota līdz šī gada beigām. Kopumā Latvijas–Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā projekta ietvaros 59 novadu pašvaldības saņems 110 autobusus, kuru iegādei ir paredzēts Šveices līdzfinansējums kopā 7,36 miljoni latu apmērā. Skolēnu autobusi ražoti rūpnīcā Vācijā, savukārt to aprīkošana veikta Jelgavā.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Juris Viļums

Sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodaļas vadītājs

04.11.2010