Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus

Šķaunē saņemts jauns autobuss

 

Dagdas novadā saņemts vēl viens jauns autobuss Latvijas-Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā projekta "Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus" ietvaros.

 

30 vietīgais autobuss BMC nodots Šķaunes pagasta pārvaldes lietošanā un tiks izmantots Šķaunes pamatskolas skolēnu ikdienas transportam. Katram skolēnam pat ir paredzēta sava vieta autobusā, lai būtu papildus motivācija uzturēt to kārtībā.

 

Prieku par jauno autobusu pauda gan pārvaldes vadītāja Jadviga Ceicāne, gan skolas direktore Zoja Andžāne, kā arī Dagdas novada pašvaldības priekšsēdētāja 2.vietniece Sandra Viškure un izpilddirektors Ivars Pauliņš. Pirms pirmā skolēnu brauciena, svētību autobusa kalpošanas ilglaicībai deva arī priesteris Aivars Kursītis.

 

Pašvaldības līdzfinansējuma daļa autobusa iegādei ir 10%. Šīs programmas ietvaros Dagdas novads jau saņēmis vienu 19 vietīgu autobusu, kas šobrīd tiek izmantots Asūnē, kā arī vēl saņems divus šādus 30 vietīgu autobusus. Kopumā Latvijas–Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā projekta ietvaros 59 novadu pašvaldības saņems 110 autobusus, kuru iegādei ir paredzēts Šveices līdzfinansējums kopā 7,36 miljoni latu apmērā.

Skolēnu autobusi ražoti rūpnīcā Vācijā un Turcijā, savukārt to aprīkošana veikta Jelgavā.

 

Informāciju sagatavoja:

Juris Viļums

Sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodaļas vadītājs

07.01.2011