Turpinās projekta „Dagdas novada jaunatnes iniciatīvu centra izveide” realizācija

Projekta „Dagdas novada jaunatnes iniciatīvu centra izveide” ietvaros līdz 2012.gada 12.jūlijam Dagdā tiks izveidots daudzfunkcionāls jauniešu centrs, kas nākotnē realizēs dažādus jauniešiem aktuālus pasākumus ārpus formālās un interešu izglītības, kā arī būs viens no galvenajiem jaunatnes politikas koordinētājiem novadā.


Ēkas pirmajā stāvā izveidos plašu brīvā laika pavadīšanas telpu vingrošanai, dažādu pasākumu organizēšanai u.t.ml. Tiks paredzēta telpa sporta inventāra glabāšanai, WC, dušas, ģērbtuves, sauna. Otrajā stāvā tiks izveidotas 4 jauniešu hosteļa telpas un atpūtas telpa.

 

Īstenojot projektu ir sasniegti sekojoši rezultāti:

  1. Ieviests jauns pakalpojums pusaudžiem – pasaku terapija;
  2. Izveidotas un aprīkotas biroja telpas 3 jauniešu organizācijām lauku teritorijā;

 

Īstenojot projektu tiks sasniegti sekojoši rezultāti:

  1. Izveidots 1 brīvā laika pavadīšanas centrs (165 m2), dažādojot jauniešu āra aktivitātes visa gada garumā;
  2. Izveidots jauniešu hostelis ar 8 gultasvietām;
  3. Izstrādāta Dagdas novada jaunatnes politikas stratēģija 10 gadiem;
  4. jauniešu organizācijas apgūs brīvprātīga darba principus un plānošanas dokumentu izstrādes prasmes un iemaņas.
  5. Izveidota pašvaldības iestāde „Dagdas novada jaunatnes iniciatīvu centrs” jauniešu politikas īstenošanai vismaz 10 gadu ilgā laika periodā.
  6. 2023 Dagdas novada jauniešiem būs radīti apstākļi intelektuālai un radošai attīstībai ārpus formālās izglītības iestādēm.

 

Centra mērķauditorija ir Dagdas novada 2023 jaunieši no 13 līdz 25 gadiem, kā arī jauniešu biedrības, klubi un nodibinājumi, t.sk. arī 104 jaunieši no sociālā riska grupām.

Visi centrā sniedzamie pakalpojumi būs pieejami katram novada jaunietim, nodrošinot līdzvērtīgas iespējas neatkarīgi no dzimuma, veselības stāvokļa, reliģiskās piederības.

 

Paredzami sekojošie pakalpojumi:

·         Publiskais interneta pieejas punkts;

·         Telpas semināriem;

·         Galda spēles;

·         Centra organizētie kultūras un sporta pasākumi, nometnes;

·         Distanču slēpju noma;

·         Naktsmītnes jauniešu hostelī;

·         Atbalsts krīzes situācijās;

·         Dalība dažādās vietējā, valsts un starptautiskā līmeņa programmās un projektos.

 

Finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

 

Ligita Nagļa

Dagdas novada pašvaldības

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

07.06.2012