Projekta „Dagdas novada jaunatnes iniciatīvu centra izveide” īstenošana ir noslēgusies

Šī gada 31.oktobrī oficiāli ir pabeigta projekta „Dagdas novada jaunatnes iniciatīvu centra izveide” ieviešana. Projekts tika uzsākts 2011.gada 1.jūnijā.

 

Projekta vispārējais mērķis bija nodrošināt vienotu jaunatnes politikas koordināciju pašvaldībā, veicinot lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un jauniešu iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē, mazinot sociālekonomisko atšķirību starp pilsētu un laukiem.

 

Projekta ietvaros tika pilnībā rekonstruēta pamesta ēka „Autodroms”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā par brīvā laika pavadīšanas centru un jauniešu hosteli „Parka rozes”, kurš tika atklāts 2012.gada 25.jūlijā.

 

Projekta īstenošanas laikā ir veikta brīvā laika pavadīšanas centra būvniecība. Ēkas pirmajā stāvā izveidota plaša brīvā laika pavadīšanas telpa, dažādu pasākumu organizēšanai, WC telpas, dušas, ģērbtuves, sauna, kā arī virtuves aprīkojums un inventārs, kas tika uzstādīts šī gada 30.oktobrī. Otrajā stāvā ir izveidotas 4 jauniešu hosteļa telpas un atpūtas telpa. Tika iegādāts biljarda galds atpūtas telpai, slēpes distanču slēpošanai, multifunkcionālās iekārtas, kā arī aprīkojums un inventārs 4 jauniešu hosteļa telpām.

 

2011.gada nogalē tika uzsākti un 2012.gada 29.februārī tika pabeigti renovācijas darbi jauniešu birojiem:

  • Bērziņu pagasta biedrībai „Nākotne”
  • Svariņu pagasta biedrībai „Delverība”
  • Asūnes pagasta biedrībai „Ašo kompānijai”.

 

Biedrību kapacitātes stiprināšanai tika iegādātas biedrību vajadzībām nepieciešamās multifunkcionālās iekārtas, kā arī konferenču galdi un krēsli, nodrošinot uz jauniešiem orientētu plānotu praktisku pasākumu organizēšanu un piedāvājot iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei.

 

Projekta ietvaros arī tika izveidota lapene - namiņš Bērnu un jauniešu centra teritorijā Alejas ielā11a, Dagdā.

 

Projekta kopējās izmaksas: 109 097.60 LVL

Publiskais finansējums: 72 157.00 LVL

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums: 36 940.60 LVL


Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” projekta īstenotājs ir valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.

 

 

Olga Čapkeviča

Dagdas novada pašvaldības

Plānošanas un attīstības nodaļas projektu koordinatore

01.11.2012