Labiekārto teritoriju pie Bērnu un jauniešu centra

Dagdas Bērnu un jauniešu centrā projekta „Dagdas novada jaunatnes iniciatīvu centra izveide” ietvaros tika labiekārtota teritorija.

 

Tika izveidota lapene - namiņš, kurā vasaras laikā tiks īstenots pasākums - pasaku terapiju pusaudžiem, kā arī brīvprātīgais psihologs sniegs atbalstu jauniešiem krīzes situācijās.


Teritoriju labiekārtoja vietējais uzņēmējs -  SIA "Atpūta". Finansējums tika piesaistīts no Latvijas un Šveices sadarbības programmas.


Bērnu un jauniešu centra teritorijas labiekārtošana tika realizēta Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide”  ietvaros.

 

13.12.2011