Dagdas novada skolnieki dosies uz Klaipēdu

Nākamās nedēļas nogalē divi Dagdas novada skolnieki piedalīsies dzīvniekterapijas kursā Klaipēdā.

 

Latvijas un Lietuvas sadarbības programmas projekta „ Animalterapijas izmantošana Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai” ietvaros diviem Dagdas novada bērniem būs iespiespēja iepazīties ar Lietuvas Jūras muzeja iemītniekiem, pingvīniem, roņiem un jūras lauvām, būs papildus motivācija arī jaunajā mācību gadā centīgi mācīties un aktīvi piedalīties novada kultūras un sabiedriskajā dzīvē.

 

Projekta mērķauditorija ir bērni no sociālā riska grupām, kuri apmeklē Dagdas vidusskolu. Tie ir bērni, kas nāk no sociālā riska ģimenēm vai maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm. Vērtējot mērķauditoriju, tika ņemti vērā sekojoši faktori: vecāku atkarība, fiziska vai emocionāla vardarbība ģimenē, bērna attīstībai un audzināšanai nelabvēlīga vide, garīgo vērtību trūkums, kā arī tika vērtētas nepilnas ģimenes un nabadzīgas ģimenes. Trūcīgie bērni bieži neredz iespējas plānot savu nākotni gan trūkuma dēļ, gan tādēļ, ka netic sev un saviem spēkiem. Rezultātā viņi jūtas sabiedrībā lieki. Cilvēkam, kurš pakļauts sociālās atstumtības riskam, pašam ļoti grūti izkļūt no šī riska zonas, īpaši bērnam, kuram nav pieredzes, kā to izdarīt. Tāpēc projekta ietvaros tika plānoti dažādi atbalsta pasākumi. Projekta mērķauditoriju izvērtēja Dagdas vidusskolas sociālā pedagoģe Ligita Gavrilova.

 

Pasākumā piedalīsies 40 bērni no Latgales un Aukštaitijas pašvaldībām vecumā no 12 – 14 gadiem.

Dzīvniekterapijas kursu finansē Dagdas novada dome un Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma projekta „Cured by animals” ietvaros.  

 

Ligita Nagļa

Projekta koordinatore

26.09.2011