Dagdas novada bērni dodas uz nometni Riebiņos

Latvijas un Lietuvas sadarbības programmas projekta „ Animalterapijas izmantošana Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai” ietvaros četriem Dagdas novada bērniem tika piedāvāta iespēja apmeklēt vasaras nometnes Riebiņu novadā Silajāņu pamatskolā un Ignalinas rajona Kaltanenai tūrisma centrā.


Projekta mērķauditorija ir bērni no sociālā riska grupām, kuri apmeklē Dagdas vidusskolu. Tie ir bērni, kas nāk no sociālā riska ģimenēm vai maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm. Vērtējot mērķauditoriju, tika ņemti vērā sekojoši faktori: vecāku atkarība, fiziska vai emocionāla vardarbība ģimenē, bērna attīstībai un audzināšanai nelabvēlīga vide, garīgo vērtību trūkums, kā arī tika vērtētas nepilnas ģimenes un nabadzīgas ģimenes. Trūcīgie bērni bieži neredz iespējas plānot savu nākotni gan dēļ trūkuma, gan tādēļ, ka netic sev un saviem spēkiem. Rezultātā viņi jūtas sabiedrībā lieki. Cilvēkam, kurš pakļauts sociālās atstumtības riskam, pašam ļoti grūti izkļūt no šī riska zonas, īpaši bērnam, kuram nav pieredzes, kā to izdarīt. Tāpēc projekta ietvaros tika plānoti dažādi atbalsta pasākumi.

 

Projekta mērķauditoriju izvērtēja Dagdas vidusskolas sociālā pedagoģe Ligita Gavrilova. Rezultātā vecuma grupā 7-11 gadi tika atlasīti 19 bērni, bet vecuma grupā 12-16 gadi potenciālo nometnes dalībnieku sarakstā tika iekļauti 13 bērni. Izlozes veidā tika noteikti divi laimīgie katrā vecuma grupā. Jaunākie bērni devās uz nometni Riebiņu novadā, savukārt, vecākie bērni uz Lietuvu.

 

Starptautiskajās bērnu atpūtas nometnēs bērni zīmēja, veidoja, dziedāja un dejoja, pētīja dabu, sportoja, devās nelielos pārgājienos, peldējās un rotaļājās. Taču īpašas bija reitterapijas un kanisterapijas nodarbības, kas tika organizētas tā, lai katrs bērns individuāli saņemtu terapeitu – zirgu un suņu, sniegto siltumu, maigumu un mīlestību. Individuāli dzīvniekterapijas kursi arī stiprināja bērnu fizisko un psihoemocionālo stāvokli.

 

Nometnē piedalījās bērni no Aglonas, Ludzas, Kārsavas, Rēzeknes, Viļānu, Riebiņu, Preiļu, Krāslavas, Dagdas, Daugavpils un Ilūkstes novadiem, Rēzeknes pilsētas Latvijā, kā arī no  Anīkšču, Utenas, Ignalinas rajoniem un Visaginas pilsētas Lietuvā.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Inese Plesņa

Projekta koordinatore