Latvijas - Lietuvas sadarbības programma

Dagda uzsāk sadarbību ar Lietuvas partneriem


15.novembrī Dagdas pilsētā tika parakstīts līgums par projekta LLIII-166 “Animalterapijas izmantošana Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai” (Cured by animals) īstenošanu, kā arī notika projekta koordinatoru darba sanāksme.

 

Visi projekta partneri tika aicināti ciemos uz Dagdu, lai sīkāk pārrunātu projekta mērķus, uzdevumus un ieviešanas gaitu, kā arī pie reizes viesi tika iepazīstināti ar Dagdas Bērnu un jauniešu centra darbību un citiem objektiem pilsētā. Kopā ar Dagdu projektā ir iesaistītas vēl vienpadsmit pašvaldības no Latvijas (Kārsavas novads, Ludzas novads, Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes novads, Viļānu novads, Riebiņu novads, Preiļu novads, Aglonas novads, Krāslavas novads, Daugavpils novads, Ilūkstes novads) un četri projekta partneri no Lietuvas (Visaginas bērnu atbalsta centrs, Didžiasalis ģimenes sociālā atbalsta centrs, Ignalinas rajonā, Utenas bērnu sociālā atbalsta centrs un Anīkšču rajona pašvaldība).

 

Eiroreģiona “Ezeru zeme” izstrādātā projekta “Cured by animals” kopējais budžets ir 214 677 EUR, tiesa gan Dagdas pašvaldības daļa tajā ir salīdzinoši maza. Tomēr būtisks ir projekta mērķis: stiprināt 16 Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālo vidi, veicinot terapijas ar dzīvnieku palīdzību attīstību un uzlabojot sociālo infrastruktūru, palielināt bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām (un no riska grupām) dzīves vides kvalitāti. Projekta ietvaros tiks popularizēti terapijas papildu efekti, izmantojot dzīvnieku palīdzību.

 

Projekta ietvaros partneri veiks sociālās infrastruktūras sakārtošanu, kā arī tiks sarīkots seminārs sociālajiem darbiniekiem, vasaras nometnes bērniem, semināri bērnu ar īpašām vajadzībām vecākiem, praktizējošiem ārstiem, terapijas nodarbības ar trušiem, suņiem, zirgiem un pat delfīniem. Projekta noslēgumā nākamā gada nogalē paredzēts organizēt labdarības akciju un Ziemassvētku pasākumu. Dagdas novada pašvaldība sociālās infrastruktūras sakārtošanas ietvaros ir paredzējusi Bērnu un jauniešu centra ēkas kāpņu rekonstrukciju, lai iestāde būtu vieglāk pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

Informācija sagatavota sadarbībā ar Inesi Plesņu,

Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju