Izstrādā rekomendācijas dabas tūrisma pielāgošanai

Tiek izstrādātas rekomendācijas dabas tūrisma pielāgošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

30. jūnijā, Lietuvā - Gražutes reģionālā parka administrācijā norisinājās viena no projekta „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” paredzētajām aktivitātēm – rekomendāciju izstrādāšana dabas tūrisma pielāgošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.


Izstrādātās rekomendācijas palīdzēs darbā ar dabas tūrisma objektu pieejamības nodrošināšanu dažādām sabiedrības grupām. Izstrādātais materiāls tiks publicēts un būs brīvi pieejams visu projekta partneru mājas lapās.

 

Rekomendāciju izstrādāšanas procesā tika pārrunāti jautājumi par katras valsts likumdošanu infrastruktūras piemērošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas katrā no valstīm ir nedaudz atšķirīgi. Tāpat uzklausīti speciālistu viedokļi par vides objektu pieejamības veidošanu, kas palīdzēs izstrādāt kvalitatīvus tehniskos risinājumus (skices), kas precīzi noteiks labierīcību, uzbrauktuvju, informācijas stendu, apgaismojumu, nožogojumu un dabas taku formas un parametrus, lai tie būtu pieejami cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

Iepriekš jau ziņots, ka projekta rezultātā Rāznas nacionālā parka teritorijā plānots izveidot dabas taku un laivu piestātni, Lietuvā – Gražutes reģionālajā parkā – āra klasi, ūdens maršrutu un apmeklētāju centru, savukārt Baltkrievijā – dabas taku un apmeklētāju centru Zaborjes ciemā. Šie infrastruktūras uzlabojumi tiks vērsti uz to, lai tiktu pielāgoti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

Plašāka informācija par Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmu pieejama interneta vietnē www.enpi-cbc.eu, bet par projektu „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” un tā norises gaitu - Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā www.daba.gov.lv.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 172 337.90 EUR, no kurām 155 104.11 EUR ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums, bet 17233,79  EUR - partneru līdzfinansējums.

 

Projektu kopīgi īsteno Dabas aizsardzības pārvalde kā vadošais partneris, Dagdas novada dome (Latvija), Dagdas invalīdu brālība „Nema” (Latvija), Gražutes Reģionālais parks (Lietuva), Viļņas invalīdu biedrība (Lietuva) un Valsts dabas aizsardzības uzņēmums "Eko-rosi" (Baltkrievija), asociētie partneri - Latvijas cilvēku ar invaliditāti sadarbības organizācija SUSTENTO (Latvija) un Vitebskas sabiedriskās asociācijas vienotā organizācija ”Republikas ratiņkrēslu  lietotāju apvienība”.


 

Sanita Zunda

Projekta „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” vadītāja

03.07.2014.