Uzņēmēji apciemoja Latgales reģionu

2013. gadā no 25 – 27. septembrim notika mācību brauciens Latgales reģionā ēdināšanas sektora pārstāvjiem un projekta BELLA CUISINE koordinatoriem no Vitebskas apgabala (Baltkrievija).

 

Brauciens tika organizēts projekta Nr. LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros.

 

Brauciena laikā Vitebskas reģiona ēdināšanas sektora uzņēmēji un mājražotāji, kā arī  projekta BELLA CUISINE koordinatori iepazinās ar Latgales kulinārā mantojuma tīkla darbību un kulinārā mantojuma koncepcijas ieviešanu Latgales reģionā. Ir jāatzīmē, ka pagaidām Latgale ir vienīgais reģions Latvijā, kas ir iestājies Eiropas kulinārā mantojuma tīklā un sekmīgi strādā tajā jau kopš 2004.gada (vairāk informācijas par Eiropas kulinārā mantojuma tīkla darbību var atrast šeit: www.culinary-heritage.com).  

 

Projekta ietvaros ir paredzēts arī Vitebskas reģiona iestāšanās Eiropas kulinārā mantojuma tīklā ar mērķi uzlabot kulināro pakalpojumu servisu, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju, kā arī attīstīt uzņēmējdarbību un tirdzniecību, paaugstinot ēdināšanas iestāžu darbinieku kapacitāti reģionos, veicinot tradicionālās virtuves turpmāku attīstību, un izejvielu izmantošanu no vietējā reģiona. Bet, pateicoties šim projektam, arī Latgales kulinārā mantojuma tīklam pievienosies jauni vietējie uzņēmumi un mājražotāji, kuri vēlas iestāties šajā tīklā, tādējādi attīstot un popularizējot kulinārā mantojuma koncepciju Latgalē un visā Eiropā.

 

Mācību braucienā pa Latgali piedalījās arī Eiropas kulinārā mantojuma koordinators Niclas Fjellstrom, kurš brauciena laikā bija patīkami pārsteigts par veiksmīgo uzņēmēju sadarbību un Latgales kulinārā mantojuma tīkla darbību kopumā. Brauciena dalībniekiem bija iespēja klātienē apskatīties un iepazīties, kā arī pārņemt labās prakses piemērus no 11 kulinārā mantojuma tīkla uzņēmumiem Latgales reģionā, kuri lepojas ar Kulinārā mantojuma logotipa izmantošanas priekšrocībām.  

 

Pieredzes apmaiņas brauciens notika projekta LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Projekta kopējais budžets: 483 195,05 EUR. No šīs summas 90% – 434 875,54 EUR ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.

 

02.10.2013