Seminārs “Galda klāšanas un viesu uzņemšanas kultūra”

Notika apmācību seminārs “Galda klāšanas un viesu uzņemšanas kultūra” projekta “BELLA CUISINE” ietvaros.


2013. gada 22.oktobrī Rēzeknes novada, Griškānu pagasta, Litavniekos, viesu mājā “Zaļā sala”, Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-2-266 "Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju" (BELLA CUISINE) ietvaros notika seminārs “Galda klāšanas un viesu uzņemšanas kultūra” projekta mērķauditorijas apmācībai.

 

Apmācību laikā projekta mērķauditorija, Latgales kulinārā mantojuma tīkla darbībā iesaistījušies dalībnieki – esošie un jaunie uzņēmēji (restorāni, kafejnīcas, viesu mājas, lauku mājas, mājražotāji) iepazinās ar ēdināšanas uzņēmumu klasifikāciju Eiropā, Latvijā, Lietuvā, Baltkrievijā, kā arī ar galda servēšanas pamatprincipiem un to pielāgošanu uzņēmuma servisa līmenim. Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes lektore semināra gaitā sniedza gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas par galda klāšanas un viesu uzņemšanas kultūru. Semināra dalībnieki apguva praktiskās iemaņas galda servēšanā dažādiem galda klājumiem, kā arī viesu uzņemšanā un apkalpošanā ēdienreizē pie galda. Lektore atraktīvi un interesanti sniedza informāciju par to, kā pareizi uzņemt un apkalpot viesus, ievērot galda kultūras etiķeti.

 

Projekta BELLA CUISINE mērķis ir kulināro pakalpojumu servisa uzlabošana Latgales reģionā, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju, uzņēmējdarbības un tirdzniecības attīstība, paaugstinot ēdināšanas uzņēmumu, viesu māju, lauku māju, mājražotāju sniegto pakalpojumu kvalitāti un konkurētspēju. Seminārā piedalījās 33 dalībnieki no Latgales novadu kafejnīcām, viesu mājām, lauku mājām, mājražotāji.

 

Maija Lebeda

Projekta koordinatore Rēzeknes novadā

 

Apmācības notika projekta LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” ietvaros. Projekta kopējais budžets: 483 195,05 EUR. No šīs summas 90% – 434 875,54 EUR ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.

28.10.2013