Pieredzes apmaiņas brauciens uz Skanes Reģionu Zviedrijā projekta „BELLA CUISINE” ietvaros

2013. gadā no 21 – 24. augustam Skanes reģionā Zviedrijā notika pieredzes apmaiņas brauciens par Kulinārā mantojuma koncepciju un tās darbības principiem 7 projekta koordinatoriem no Baltkrievijas un projekta vadītājai no Latvijas projekta Nr. LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros.

 

Apmācību laikā projekta koordinātori iepazinās ar Kulinārā mantojuma vēsturi, darbības virzieniem, un citiem nosacījumiem, kas ir nepieciešami,lai iestātos kulinārā mantojuma tīklā. Cik svarīgi ir izmantot vietējās izejvielas, tādā veidā stiprināt vietējās tradīcijas un kultūru. Kulinārā mantojuma logotipa izmantošanas nosacījumiem, kā arī par mājaslapas izmantošanu (www.culinary-heritage.com) un galvenajiem mārketinga principiem šajā tīklā. Reģionālā Kulinārā mantojuma logotips ir kvalitātes zīme - tradīcijām bagātiem ēdieniem, kuri attīsta reģiona tradīcijas. Eiropas kulinārā mantojuma koordinatori Niclas Fjellstrom un Madelene Johansson parādīja labākos Skanes reģiona piemērus gan mājražošanā, gan ēdināšanas uzņēmumos, kā arī pastāstīja par Kulinārā mantojuma darbību reģionālajā līmenī. Brauciena laikā projekta dalībniekiem bija iespēja klātienē apskatīties un iepazīties, kā arī pārņemt labās prakses piemērus no 10 uzņēmējiem Skanes reģionā Zviedrijā, kuri lepojas ar Kulinārā mantojuma logotipa izmantošanas priekšrocībām.

 

Šī brauciena mērķis ir kulināro pakalpojuma servisa uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju, kā arī attīstīt uzņēmējdarbību un tirzniecību, paaugstinot ēdināšanas iestāžu darbinieku kapacitāti abos reģionos, veicinot tradicionālās virtuves turpmāku attīstību, un izejvielu izmantošanu no vietējā reģiona. Šajā braucienā Vitebskas reģions iestājās kā kandidāts Eiropas kulinārā mantojuma tīklā.

 


Pieredzes apmaiņas brauciens notika projekta LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Projekta kopējais budžets: 483 195,05 EUR. No šīs summas 90% – 434 875,54 EUR ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.

 

3.09.2013