Ludzā sekmīgi norisinājās kulinārā mantojuma festivāls „Cīši gordi”

Ludzā sekmīgi norisinājās kulinārā mantojuma festivāls „Cīši gordi” projekta BELLA CUISINE ietvaros

2014. gada 9. augustā Ludzā notika Kulinārā mantojuma festivāls „Cīši gordi”, pēdējais projekta Nr. LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros.

Festivālā piedalījās aptuveni sešdesmit uzņēmumi un mājražotāji, projekta koordinatori, kā arī kulinārā mantojuma tīkla dalībnieki no Latgales un Vitebskas apgabala (Baltkrievija). Apmeklētājiem bija lieliska iespēja nodegustēt festivāla dalībnieku ražojumus, gatavotus galvenokārt no vietējiem produktiem.

Baltkrievijas projekta dalībnieki no Mioriem, Verhnedvinskas, Polockas, Lepeļas un Glubokojes iepazinās ar Latgales mājražotāju un kulinārā mantojuma tīkla dalībnieku ēdienu degustāciju organizēšanas pieredzi un savukārt paši piedāvāja festivāla apmeklētājiem nodegustēt dažādus konditorejas izstrādājumus un Baltkrievijas kulinārā mantojuma ēdienus, kas arī ar lielu interesi tika darīts. Kaimiņi no Vitebskas apgabala Lepeļas rajona demonstrēja muzikālu prezentāciju par savu kulināro mantojumu. Interesenti varēja pavērot, kā baltkrievi noformē svētku galdu.

Latgales saimnieces bija sarūpējušas bagātīgu mielastu. Varēja nobaudīt Rāznas ezera zivju zupu, pelēkos zirņus, plānās pankūkas ar dažādu pildījumu, Aglonas maizes gatavotās saldās kļockas un citus gardumus. Lielā daudzumā tika piedāvātas zāļu tējas, sieri, pīrāgi, medus, maize un daudz kas cits. IK “Kolnasāta” piedāvāja pašbrūvēto alu, ko novērtēja pasākuma apmeklētāji. Varēja nobaudīt trīs dažādu saimnieču gatavotu vīnu.

Pasākumu vadīja Dace Tihovska kopā ar ģimeni un folkloras kopu “Ilža”.

Festivāls notika projekta LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” ietvaros. Projekta kopējais budžets: 483 195,05 EUR. No šīs summas 90% – 434 875,54 EUR ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.