Kulinārā mantojuma speciālistu tikšanās

Baltkrievijas pilsētā Polockā notika informatīvais seminārs, kas apvienoja kulinārā mantojuma speciālistus no Latgales un Vitebskas apgabala

2013. gada 25.jūnijā Polockā (Baltkrievija) notika informatīvais seminārs pārrobežu projekta Nr.LLB–2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros. Kopumā seminārā piedalījās vairāk nekā 60 cilvēku, tajā skaitā uzņēmēji no Latgales un Vitebskas apgabala, projekta koordinatori, Latgales kulinārā mantojuma tīkla koordinatore Tatjana Kozačuka un Eiropas kulinārā mantojuma tīkla koordinators Niclas Fjellström no Zviedrijas reģiona Skane.


Semināra mērķis bija informēt Baltkrievijas kolēģus – projekta dalībniekus no Mioru, Verhnedvinskas, Polockas, Lepeļa un Glubokoje rajoniem par Eiropas kulinārā mantojuma tīkla darbību, kā arī dalīties pieredzē par Latgales reģiona iestāšanos un gandrīz 10 gadu darbību šajā tīklā.


Niclas Fjellström pastāstīja par Eiropas kulinārā mantojuma tīkla rašanos vēsturi, tā attīstību, labās prakses piemēriem un turpmākajiem plāniem. Niclas deva padomus, kā darboties kulinārā mantojuma tīklā. Viņš ir gandarīts, ka Eiropas kulinārā mantojuma tīklam pievienosies  arī Vitebskas apgabals un vēlēja projektam BELLA CUISINE veiksmīgu realizāciju.
 

Tatjana Kozačuka iepazīstināja semināra dalībniekus ar Latgales kulinārā mantojuma tīkla darbību. Viņa pastāstīja, kā radās kulinārā mantojuma tīkls Latgalē, kādi ir kulinārā mantojuma tīkla galvenie mērķi un uzdevumi, par tīkla darbību šobrīd un kādas ir nākotnes vīzijas.


Savukārt, Latgales kulinārā mantojuma tīkla dalībnieki Inese Survilo no lauku mājas  „Upenīte” (Aglonas novads) un Līga Kondrāte no Ludzas amatniecības centra, daloties pieredzē par darbību  Latgales kulinārā mantojuma tīklā, centās palīdzēt Baltkrievijas uzņēmējiem labāk izprast kulinārā mantojuma tīkla būtību un tās prioritātes. Pēc viņu prezentācijām semināra dalībnieki atzina, ka tie ir ļoti veiksmīgi piemēri, kā attīstīt savu uzņēmējdarbību, Latgales un Vitebskas reģionus.


Ar savu pieredzi lauku tūrisma attīstībā un kulinārā mantojuma popularizēšanā dalījās arī Baltkrievijas lauku un ekotūrisma asociācijas priekšsēdētāja Valerija Klitsounova, kā arī Baltkrievijas „Slow Food” biedrības pārstāvji.

Nākošā projekta BELLA CUISINE aktivitāte ir pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana Baltkrievijas uzņēmējiem uz Aukštaitijas reģionu (Lietuvā) un tā ir paredzēta 13.- 15. augustā.


Informatīvais seminārs notika projekta LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Projekta kopējais budžets: 483 195,05 EUR. No šīs summas  90% - 434 875,54 EUR ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.

 

09.07.2013