Kulinārā mantojuma speciālistu otrā tikšanās Ļepeļā

2013.gada 17.jūlijā Baltkrievijas pilsētā Ļepeļā notika otrā darba grupas sanāksme 11 projekta LLB-2-226 “Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) koordinatoriem no Krāslavas, Aglonas, Dagdas, Ludzas un Rēzeknes novada domēm no Latvijas un Polockas rajona izpildkomitejas, Lepeļa un Glubokoje rajonu izpildkomitejas fiziskās kultūras, sporta un tūrisma nodaļām, Verhnedvinskas un Mioru rajonu deputātu padomēm un starptautiskā sadarbības attīstības atbalsta fonda „Interakcija”.Sanāksmes laikā tika apspriestas tuvākās projekta aktivitātes. Tajā skaitā pieredzes apmaiņas brauciens Baltkrievijas projekta koordinatoriem un 30 kulinārā mantojuma un ēdināšanas sektora uzņēmumu pārstāvjiem no 13. līdz 15.augustam uz Aukštaitijas reģionu Lietuvā un no 25. līdz 27.septembrim uz Latgales reģionu Latvijā, kā arī mācību brauciens Baltkrievijas projekta koordinatoriem un projekta vadītājai no 21. līdz 24.augustam uz Skanes reģionu Zviedrijā. Šo braucienu laikā ir paredzēts apmeklēt kulinārā mantojuma uzņēmumus un dalīties pieredzē par to darbību Eiropas kulinārā mantojuma tīklā.

 


Sanāksmes laikā arī tika apspriesta kopēja BELLA CUISINE maršruta izstrāde, kā arī kopējas brošūras ar informāciju par kulinārā mantojuma uzņēmumiem Latgalē un Vitebskas apgabalā koncepcija.


Otrā darba grupas sanāksme notika projekta LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Projekta kopējais budžets: 483 195,05 EUR. No šīs summas 90% – 434 875,54 EUR ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.

 

24.07.2013