Darba grupas sanāksme Verhņedvinskā

Baltkrievijas pilsētā Verhņedvinskā notika piektā darba grupas sanāksme projekta BELLA CUISINE ietvaros

 

2014.gada 4.jūnijā Baltkrievijas pilsētā Verhņedvinskā notika piektā darba grupas sanāksme 11 projekta LLB-2-266 “Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) koordinatoriem no Krāslavas, Aglonas, Dagdas, Ludzas un Rēzeknes novada domēm no Latvijas un Polockas rajona izpildkomitejas, Lepeļa un Glubokoje rajonu izpildkomitejas izglītības, sporta un tūrisma nodaļām, Verhnedvinskas un Mioru rajonu deputātu padomēm un starptautiskā sadarbības attīstības atbalsta fonda „Interakcija”.

Sanāksmes laikā klātesošie tika iepazīstināti ar īstenotajām aktivitātēm projekta BELLA CUISINE ietvaros, kā arī tika apspriesti tuvākie pasākumi, tajā skaitā kulinārā mantojuma festivālu, kas notiks 19. jūlijā Krāslavā un 9. augustā Ludzā organizatoriskie jautājumi. Projekta koordinatori tika noinformēti par pieredzes apmaiņas brauciena uz Vitebskas apgabalu Baltkrievijā norisi. Šis brauciens notiks 19.-21.augustā, kurā piedalīsies Latgales reģiona projekta koordinatori un ēdināšanas uzņēmumu pārstāvji. Brauciena laikā viņi apmeklēs tos uzņēmumus, kas iesaistījušies un aktīvi piedalās projekta aktivitātēs Baltkrievijas pusē.

 

Noslēgumā sanāksmes dalībnieki apmeklēja un iepazinās ar 4 projektā iesaistītajiem Verhņedvinskas uzņēmumiem, tajā skaitā ar kafejnīcu “So vkusom”, restorānu “Flora plus”, lauku māju “Justianovo” un lauku māju “Vera”.

 

Piektā darba grupas sanāksme notika projekta LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” ietvaros. Projekta kopējais budžets: 483 195,05 EUR. No šīs summas 90% – 434 875,54 EUR ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.