Apmācību seminārs “Komunikācijas psiholoģija”

Notika apmācību seminārs “Komunikācijas psiholoģija” projekta BELLA CUISINE ietvaros


2013. gada 19.decembrī atpūtas bāzē “Lejasmalas” Krāslavas novadā, Aulejas pagastā, Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-2-266 "Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju" (BELLA CUISINE) ietvaros notika seminārs “Komunikācijas psiholoģija”. Apmācību laikā projekta mērķauditorija, Latgales kulinārā mantojuma tīkla darbībā iesaistījušies dalībnieki – esošie un jaunie uzņēmēji (restorāni, kafejnīcas, viesu mājas, lauku mājas, mājražotāji) noklausījās Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, Tūrisma un komerczinību nodaļas vadītājas, IK “Eksotiskie ceļojumi” vadītājas, lektores Andas Rezgales  lekciju par kulinārajiem pakalpojumiem un tūrismu, 21.gs. izmaiņām biznesā un klientu lokā, ka arī viņa novadīja vairākas praktiskās nodarbības par komunikācijas veidiem un problēmām viesmīlībā.

 

Apmācību semināra dalībniekiem tika dota iespēja izspēlēt konkrētas problēmātiskas situācijas un kopīgi rast tām risinājumus. Viena no atraktīvākajām tēmām, kura vislabāk iepatikās uzņēmējiem bija dinamiskā biznesa vide un klientu uzvedības izziņas metodes. Šajā praktiskajā nodarbībā, katrs prezentēja savu sadzīvisku piemēru ar klientu un kopīgi ar lektori risināja radušos jautājumus, kā padarīt viesmīlības servisu vēl labāku, tā lai apmierinātais klients atgrieztos vēl un vēl.

 

Viesmīlīgā atpūtas bāzes “Lejasmalas” saimniece Anna Ļaksa pastāstīja par savu pieredzi  Latgales kulinārā mantojuma tīkla darbībā, par tā priekšrocībām, atpazīstamo zīmolu (pavāra cepurīti ar dakšiņu un nazīti), īpašajām kulinārā mantojuma receptēm un sava biznesa veiksmīgo stāstu!

Kopumā apmācību seminārā piedalījās 35 dalībnieki no Latgales novadu kafejnīcām, viesu mājām, lauku mājām, kā arī mājražotāji.

 

Apmācības notika projekta LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” ietvaros. Projekta kopējais budžets: 483 195,05 EUR. No šīs summas 90% – 434 875,54 EUR ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.

 

03.01.2014