Aicina piedalīties ēdināšanas sfēras uzņēmējus, mājsaimniecības, ražotājus (копия 1)

Kulinārais projekts BELLA CUISINE ir atvērts, lai tajā piedalītos ēdināšanas sfēras uzņēmēji, mājsaimniecības, ražotāji!

Godājamie ēdināšanas sfēras uzņēmēji (restorāni, kafejnīcas, viesu mājas, lauku mājas, ražotāji)! Aicinām Jūs aktīvi piedalīties projektā LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju”

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

Kulinārā mantojuma koncepcija pamatojas uz Šveices iniciatīvu, kas attīstās 25 Eiropas reģionos, balstoties uz vietējām tradīcijām un kulinārijas pakalpojumu specifiku, ēdienu gatavošanai izmantojot, galvenokārt, vietējos produktus.

2004.gadā Latgale ir iestājusies Eiropas reģionālā kulinārā mantojuma tīklā, un ir pirmais un, pagaidām, vienīgais Eiropas Kulinārā mantojuma tīkla reģions Latvijā. Kulināro mantojumu raksturo reģionālie no vietējiem resursiem gatavotie ēdieni un produkti, līdz ar to gardēžu tūrisms varētu veicināt Latgales lauku atlabšanu un tālāku attīstību. Īpašos ēdienus, kuri gatavoti no vietējās produkcijas, var baudīt vietās, kur ir īpaša norāde – Kulinārais mantojums. Viens no galvenajiem nosacījumiem Eiropas reģionālā kulinārā mantojuma tīkla dalībniekiem ir vismaz 70% vietējo izejvielu izmantošana gan ražošanā, gan arī sabiedriskajā ēdināšanā. Sīkāka informācija par tīklu skatāma portālā www.culinary-heritage.com.

Projekta ilgums – 18 mēneši

Vispārējais projekta mērķis ir sociāli-ekonomiskās attīstības veicināšana, biznesa un uzņēmējdarbības attīstības atbalstīšana, popularizējot kulinārā mantojuma koncepciju.

 Specifiskais projekta mērķis ir kulināro pakalpojumu servisa uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju un attīstot uzņēmējdarbību un tirdzniecību, paaugstinot ēdināšanas iestāžu darbinieku kapacitāti abos reģionos, veicināt tradicionālās virtuves turpmāku attīstību un izveidojot starptautisko kulinārā mantojuma BELLA CUISINE centru.

Projektā plānota 30 Latgales reģiona ēdināšanas uzņēmumu dalība (restorāni, kafejnīcas, viesu nami, lauku mājas, pārtikas ražotāji), tajā skaitā  5 no Aglonas novada, 8 – no Krāslavas novada, 4 – no Dagdas novada, 9 – no Rēzeknes novada, 4 – no Ludzas novada. Tie ir uzņēmumi, kas piedalīsies visās projekta aktivitātēs, attīstot un popularizējot Latgales reģiona virtuvi un kulināro mantojumu, kā arī paaugstinot savu kapacitāti piedaloties apmācībās, pieredzes apmaiņas braucienos un citās projekta aktivitātēs.

 

Lai piedalītos projektā BELLA CUISINE var pieteikties sekojoši uzņēmumi:

 • ražotāji (lauksaimniecībā, zvejniecībā, dārzkopībā u.c.);
 • pārtikas preču ražotāji un pārstrādātāji;
 • restorāni, kafejnīcas un citi uzņēmumi, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus;
 • brīvdienu mājas, viesu mājas, viesnīcas, muzeji, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus;
 • vairumtirdzniecības un mazimtirdzniecības pārstāvji.

 Uzņēmumam, kas piedalīsies projekta aktivitātēs ir jābūt reģistrētam saskaņā ar likumu un aktīvi jādarbojas, popularizēt Latgales reģiona kulināro mantojumu visā Eiropā, kā arī nepieciešams apstrādāt, tirgot, piedāvāt produkciju, kas:

 • izaudzēta/izgatavota reģionā vai
 • ir daļa no reģiona kultūras mantojuma vai
 • izaudzēta/izgatavota sadarbībā ar uzņēmumu, kas cenšas attīstīt reģiona kulinārā mantojuma tīklu.

Projekta mērķauditorijai, tas ir 30 Latgales reģiona uzņēmumiem, tiek plānotas sekojošas aktivitātes:

 • Dalība informatīvajā seminārā Polockā kopā ar Vitebskas reģiona ēdināšanas uzņēmumu pārstāvju,  Eiropas tīkla koordinatora no Zviedrijas dalību tajā (2013.gada 27.-28. jūnijs).
 • Pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana uz Gotlandes reģionu Zviedrijā (5 dienas, 35 cilvēki). Programmā paredzēta Gotlandes reģiona kulinārā mantojuma uzņēmumu apmeklēšana. Provizoriski - maijs 2014.
 • Latgales un Vitebskas reģiona ēdināšanas sektora pārstāvju apmācība 3 tēmās: „Galda klāšana un viesu uzņemšanas kultūra”, „Kulinārā mantojuma ēdieni, receptes, ēdienu noformējums un pasniegšana”, „Komunikācijas psiholoģija”.
 • Kopējā BELLA CUISINE 6 dienu maršruta izstrāde un publikācija, kas ietver divu reģionu populārākos objektus.
 • Kopējas brošūras izstrāde un publikācija Latgales un Vitebskas kulinārā mantojuma uzņēmumi.
 • BELLA CUISINES popularizēšana 3 tūrisma izstādēs: „Balttour” Rīgā, „Otdih” Minskā un „Otdih bez granic” Sanktpēterburgā, kā arī 4 festivālu ar kulinārā mantojuma tematiku organizēšana Rēzeknē ( 2013. gada 20. jūlijs), Polockā ( 2014. gada maijs), Ludzā ( 2014. gada augusts) un Krāslavā ( 2014. gada jūlijs).  

Uzņēmumiem, kuri vēlas piedalīties projektā ir jāaizpilda anketa (pielikumā) un jānosūta  projekta asistentei Lienei Baškatovai uz e-pastu liene.baskatova@aglona.lv līdz 2013. gada 21. maijam.

 

Uzņēmumu atlase notiek projekta LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

Projekta kopējais budžets: 483 195,05 EUR. No šīs summas  90% - 434 875,54 EUR ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.

 

15.05.2013