Kulinārais projekts BELLA CUISINE

Sākusies kulinārā projekta BELLA CUISINE realizācija

2013. gada 24. aprīlī Krāslavā (Latvija) notika pirmā projekta Nr. LLB–2-266 ”Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” pārrobežu sadarbības programmas Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas vadības komitejas un darba grupas sanāksme.

 

Projekts tiks realizēts 5 rajonu teritorijās - projekta partneru Vitebskas apgabalā (Polockas, Lepeļa, Mioru, Glubokojes un Verhnedvinskas rajonos) un 5 Latgales reģiona novadu teritorijās (Aglonas, Krāslavas, Dagdas, Rēzeknes un Ludzas novados). Projekta kopējais budžets: 483 195,05 EUR. No šīs summas  90% - 434 875,54 EUR ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.

 

Pirmajā projekta sanāksmē piedalījās arī tādi augsti stāvoši viesi kā Baltkrievijas Republikas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Gerasimeko, Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsuls Daugavpilī Viktors Geisiks, Latvijas Republikas konsuls Vitebskā Dagnija Lāce-Ate. Viesi izteicās, ka tāda veida pārrobežu projekti labvēlīgi ietekmē pierobežas reģionu attīstību un cer, ka arī šis BELLA CUISINE projekts veicinās reģionu attīstību un labklājību, uzlabojot kulinārā servisa pakalpojumu un tādējādi piesaistīs tiem tūrstus.

 

Sanāksmes laikā klātesošie tika iepazīstināti ar Eiropas kulinārā mantojuma tīkla darbu, kā arī ar Latgales reģiona pieredzi, kurš šajā tīklā darbojas kopš 2004. gada. Projekta īstenošanas ietvaros, ir ieplānota Vitebskas reģiona iestāšanās Eiropas kulinārā mantojuma tīklā, un tam tika veltīta īpaša uzmanība. Kā arī tika rādīta detalizēta prezentācija, kuras laikā projekta partneri un pārējie klātesošie tika iepazīstināti ar projektā ieplānotajām aktivitātēm un ar šo aktivitāšu realizācijas plānu. Sanāksmes beigās projekta vadības komiteja vienbalsīgi apstiprināja ieplānoto aktivitāšu realizācijas plānu un novēlēja veiksmīgu tā realizāciju pierobežu reģionu attīstībai. Dalībnieki arī apmeklēja vietu Krāslavas pils parka kompleksā, kur nakotnē projekta ietvaros tiks izveidots Starptautiskais Kulinarā Mantojuma centrs „BELLA CUISINE”.

 

Nākošā projekta ietvaros plānota sanāksme būs 27.-28. jūnijā. Tas būs informatīvais seminārs Latgales un Vitebskas apgabala ēdināšanas un kulinārā mantojuma sfēras pārstāvjiem.