Biedrība „Dagdas invalīdu brālība NEMA”  apmeklē dabas izglītības centru  „Rāzna”


Dabas aizsardzības pārvaldes jaunizveidoto Dabas izglītības centru „Rāzna” 5.jūnijā apmeklēja sabiedriskā labuma organizācijas ”Dagdas invalīdu brālība NEMA” biedri. Cilvēki ar dažāda veida invaliditāti- bērni, jaunieši, pieaugušie, kopā 21 brālības biedrs, piedalījās Mācību dienā „Dabas izglītības centra ”Rāzna” piedāvājuma izmantošanas iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Tā rīkota Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Cilvēki un daba” ietvaros. Veidojot dabas izglītības centru, uzbūvēta uzbrauktuve, lai ekspozīciju var apmeklēt cilvēki ratiņkrēslos. Mācību dienai izvēlētā tēma saistīta ar nepieciešamību gūt pieredzi darbā ar dažādām mērķgrupām, testējot un pārdomājot piedāvājuma izmantošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, cilvēkiem ar runas, valodas vai garīgās attīstības traucējumiem.


Projekta reģionālā vadītāja R.Indriķe pastāstīja par EST-LAT-RUS programmas projektā „Cilvēki un daba” izveidoto dabas izglītības centru ”Rāzna” un tā piedāvājumu. Tad pasākuma dalībnieki noskatījās īsfilmu par Rāznas nacionālo parku.


Mācību dienas pirmā daļa bija veltīta ekspozīcijas, tajā esošo aktivitāšu un izglītojošo spēļu izmantošanas iespēju testēšanai. Dalībnieki iepazina izstādi „Iepazīsti un sajūti Rāznas nacionālo parku!” un mēģināja tajā darboties. Aizrautīgi tika pētīti ķērpji, koku lapas, palielinājumā aplūkoti koksngrauzis, skudras un gliemeži. Īpaši patika uzdevumi „Dzīvnieki un to darbības pēdas”, „Satausti un nosaki, kas atrodas dobumā!”. Mācību dienai bija izvēlētas četras spēles- „Ekosistēmas”, „Koku sugu tagrams”, „Dzīvība kokā” un „Vainaga pīšana”. Visi pasākuma dalībnieki aktīvi un atbilstoši savām spējam iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs un atzina, ka uzzinājuši daudz jauna.


Maņu orgānu izmantošana dabas izziņā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir īpaši svarīga. Sajūtu takā bija iespēja iet basām kājām ar atvērtām acīm, ar acīm uzliktu apsēju un pavadoni blakus. Bija iespēja pēc taustes un smaržas noteikt maisiņos ievietotus dabas materiālus. Izgājuši taku ar aizsietām acīm, daudzi atzina, ka labāk sapratuši, kā jūtas neredzīgs cilvēks un cik svarīgs ir atbalsts šādā situācijā (turēšanās pie pavadoņa, pie auklas, precīzi norādījumi.).

Mācību dienas noslēgumā brālības biedri apmeklēja Lielā Liepukalna dabas taku.


Biedrības „Dagdas invalīdu brālība NEMA” vadītāja Mārīte Zariņa atzina, ka apsveicama ir katra iespēja, kas cilvēkiem ar invaliditāti dod iespēju iesaistīties dabas izzināšanā, doties dabā. Vairāki no klātesošajiem atcerējās Rāznas nacionālā parka apmeklējumu iepriekšējos gados, un ļoti priecājās par jaunizveidoto dabas izglītības centru, tā pieejamību un piedāvājumu. Savukārt Mācību dienas rīkotājiem bija iespēja rūpīgi pārdomāt aktivitāšu plānošanu un pilnveidošanu. Nodarbībās iespējami plaši jāizmanto alternatīvo komunikāciju- palīglīdzekļus: priekšmetus, attēlus un tml., kas palīdz nodot informāciju. Galvenais secinājums ir tas, ka, ņemot vērā cilvēku dažādās īpašās vajadzības, mainās mūsu attieksme, daudzas aktivitātes kļūst pieejamas un patīkamas visiem. Ikvienam no mums der atcerēties, ka galvenais ir cilvēka personība nevis viņa invaliditāte.

Mācību dienas noslēdzās ar pārliecību, ka sadarbība turpināsies.

 

Regīna Indriķe

Dabas aizsardzības pārvalde

Projekta „Cilvēki un daba” reģionālā vadītāja

Foto: R.Indriķe

 

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu

 

10.06.2014.