Dabas izglītības speciālisti apmeklēja Latviju

Dabas izglītības speciālisti no Igaunijas un Krievijas apmeklēja Latviju

Jūnija vidū Dabas aizsardzības pārvalde projekta ietvaros „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai"

 

Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas, kopā ar projekta partneriem Latvijā pieņēma viesus no Igaunijas un Krievijas, kuri devās mācību braucienā uz dabas izglītības centriem Latvijā.

Vairāk nekā 20 dabas izglītības speciālistu no Latvijas, Igaunijas un Krievijas piedalījās piecu dienu mācību braucienā, kur viņiem bija iespēja apmeklēt dažādus dabas un kultūrvēstures izglītības centrus Latvijā. Mācību ceļojuma mērķis bija parādīt pirmos labos darbus, kas ir paveikti projekta ietvaros un apmeklēt jauno dabas izglītības centru "Rāzna" Lipuškos  Rāznas nacionālā parkā, "Vecupītes" Gaujas Nacionālajā parkā netālu no Valmieras "Ziemeļvidzeme", kas atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā Salacgrīvā, kā arī apskatīvi vieni no svarīgākajiem obejektiem Dagdas novadā – „Jaundomes vides izglītības centrs un ekspozīcijas zāle”, kas atrodas Ezernieku pagastā, „Vides izglītības un kultūras centrs „Ķepa”” Ķepovas pagastā un „Andrupenes lauku sēta” Andrupenē.

 

Lai iegūtu pietiekami plašu ieskatu vides izglītībā Latvijā, dalībnieku vidū bija gan dabas un kultūras vēstures speciālisti, gan vides pedagogi. Speciālistiem nozīmīga bija vizīte pie podnieka Ēvalda Vasileska, latgaliešu viesmīlība Andrupenes lauku sētā un Maizes muzejs Aglonā. Arī Kalsnavas dendrārija apmeklējums dalībniekus sajūsmināja ar skaisto peoniju dārzu, kas zēla un plauka. Jauna pieredze tika gūta katrā dabas izglītības centrā, kā arī gūti labi piemēri darbam ar bērniem un pieaugušajiem. Kopumā tika apmeklēti 19 objekti Latgalē un Vidzemē.

Projekta ietvaros„Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai" tas bija otrais mācību brauciens. Pagājušā gadā projekta partneri apmeklēja Igauniju, kur viņi uzzināja vairāk par Igaunijas dabas izglītības sistēmu. Septembra vidū līdzīgs mācību brauciens tiek plānots uz Krieviju, lai gūtu ieskatu tās valsts dabas izglītības speciālistu darbā un dalītos pieredzē dabas izglītības jomā.

Pētījuma brauciens tika organizēts projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai" ietvaros. Projekts tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši - līdz 2014.gada 30. septembrim.
 
Projektu līdzfinansē Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instruments. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 eiro jeb 1 054 190 lati.Dagdas novada pašvaldības projekta kontaktpersona:
Ligita Nagļa
e-pasts ligita.nagla@dagda.lv
tālr. 65681437

 

______________________________________________________

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

17.07.2013