Projekts tuvojas beigām

 

Projekts „Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/ „Dabas terapija”” tuvojas beigām


Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/ „Dabas terapija”” ietvaros Dagdas novadam bija iespēja realizēt dažādas aktivitātes, kas saistītas ar sociālo sfēru.

Projekta realizācijas laikā tika veikta:

AP I Projekta vadība un koordinēšana:

  • viena vadības komitejas (SC) sanāksme un vienlaikus projekta atklāšanas pasākums (2 dienas) - Pleskava, RU, 29.05.2013.-30.05.2013.;
  • 1 SC sanāksme (2 dienas) - Daugavpils, (LV) 16.06.2014., 18.06.2014.;
  • 2-as darba grupas (WG) (katra 2 dienas) - Līvānos (LV) 30.10.2013.-31.10.2013. un Pleskavā (RU) - 14.04.2014.-15.04.2014.

WP 2 Informācija un publicitāte:

  • 2 informatīvas e-info lapas „Touching nature” un 2 izglītojoši foto-videomateriāli par dabas terapiju ievietošanai mājas lapā;
  • e-izstādes organizēšana „You and me - friends forever” – bērnu un dzīvnieku zīmējumu izstāde

WP 3 Mācības, semināri un nometnes:

  • Trīs 3-dienu mācības par Dabas terapiju 3 sociālajiem darbiniekiem, Daugavpils (LV) – 26.08.-28.08.2013., 16.10.-18.10.2013., 16.06.-18.06.2014.
  • 2 starptautiskas vasaras nometnes „Back to Nature”, bērniem no daudzbērnu un nepilnajām ģimenēm (bērnu vecums 12-14), Preiļi (LV) - 07.07.-14.07.2013. un Pleskava (RU) - 22.07.-28.07.2013.
  • Divi 2-dienu semināri brīvā dabā vecākiem un viņu bērniem ar īpašām vajadzībām, Daugavpils (LV) – 08.08.2013-09.08.2013 un 16.08.2013-17.08.2013 (RU).
  • Noslēguma pasākums kopā ar trešo dabas terapijas semināru sociālajiem darbiniekiem, Daugavpils (LV). 18.06.2014.

WP4 Sociālās infrastruktūras uzlabošana:

Ir uzstādīts rotaļu laukums Brīvības ielā, Dagdā un plānots jauns rotaļu laukums Vecdomē.

 

Partneru budžets:

 

 Partner Total budget, EUR Programme cofinancing, EUR Partner’s contribution, EUR
Applicant (Partner 1) Latvian office of Euroregion "Country of lakes" 22 020,00 19 818,00 2202,00
Partner 2 Daugavpils city Social Department 44 044,00 39 639,60 4404,40
Partner 3 Dagda local municipality 22 029,00 19 826,10 2202,90
Partner 4 Livani local municipality 22 020,00 19 818,00 2202,00
Partner 5 Ilukste local municipality 22 024,00 19 821,60 2202,40
Partner 6 State Administration of Social Welfare of the Pskov Region 66 066,00 59 459,40 6606,60
Partner 7 Center for Curative Pedagogy and Differential Learning (Pskov) 22 022,00 19 819,80 2202,20
Total 220 225,00 198 202,50 22 022,50

Galvenā partnera kontaktpersona: Laila Vilmane, Eiroreģiona "Ezeru zeme" Latvijas biroja projektu vadītāja, tālr. +371 656 22201, mob. +371 26529150, e-pasts: laila@kraslava.lv.

Dagdas novada pašvaldības projekta kontaktpersona:

Ligita Nagļa, e-pasts – ligita.nagla@dagda.lv, tālr.: +371 65681437

Dagdas novada pašvaldības projekta mājas lapa: www.dagda.lv

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu.

 

Ligita Nagļa

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

30.06.2014.