Jauns rotaļu laukums

Dagdas pagasta Vecdomē ir uzstādīts bērnu rotaļu laukums.

 

Rotaļu laukuma konstrukcijas  piemērotas dažāda vecuma bērniem - gan pavisam maziem, gan arī lielākiem. Laukumā ir uzstādītas divas smilšu kastes,  divas šūpoles uz atsperes „Zirdziņš” un „Mopēds”, slidkalniņš, šķēršļu siena un „Dino basket” basketbola grozs.

 

Šis jau ir otrais rotaļu laukums, kas tika uzstādīts pēdējā gada laikā. Pagājušā gada vasarā bērnu rotaļām tika nodots laukums pie daudzdzīvokļu mājas Brīvības ielā 24.

 

Abi laukumi uzstādīti Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/ „Dabas terapija”” ietvaros.

 

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

 

Ligita Nagļa

Projekta vadītāja

 

Informāciju sagatavoja:

Guna Malinovska

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja