Izveidots rotaļu laukums Dagdas pilsētā

Rotaļu laukums Dagdas pilsētā

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/ „Dabas terapija””

 

(„Nature therapy for the improvement equal living standards in Latvian – Russian border areas”/ „Nature Therapy”) ietvaros Dagdas pilsētā tika uzstādīts bērnu rotaļu laukums.

 

Jaunā un modernā bērnu rotaļu laukuma izveidošana  palīdzēs risināt bērnu un arī ģimeņu ar bērniem brīvā laika pavadīšanas problēmu, tādējādi veicinot un dažādojot brīvā laika pavadīšanu ārpus mājas. Kā arī nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, tiek sekmēta fiziskā, garīgā, sociālā attīstība, panākts draudzīgs kontakts ar vienaudžiem, arī veicināts veselīgs dzīvesveids.

 

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

 

21.08.2013