Atklāts jauns rotaļu laukums

23.septembra pēcpusdienā bērni un viņu vecāki un vecvecāki pulcējās Dagdas pagasta Vecdomē, lai atklātu jauno rotaļu laukumu.

 

Pēc sarkanās lentītes pārgriešanas bērni un viņu vecāki tika iesaistīti jautrās rotaļās, kuras vadīja lācis, sivēns, tīģeris un zaķis. Klātesošie mielojās ar konfektēm un, protams, izmēģināja jauno rotaļu laukumu.

 

Tajā pašā dienā pie jauniešu iniciatīvu centra „Parka rozes” vairāk nekā 160 novada bērni varēja izmēģināt reitterapiju jeb pavizināties ar zirgiem vai ponijiem. Reitterapija ir ārstēšanas metode, kurā galvenais dziednieks ir zirgs. Tā ietver sevī problēmu risināšanu medicīniskā, psiholoģiskā un sociālā rehabilitācijā.

 

Šis jau ir otrais rotaļu laukums, kas tika uzstādīts Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/ „Dabas terapija”” ietvaros. Pagājušā gada vasarā bērnu rotaļām tika nodots laukums pie daudzdzīvokļu mājas Brīvības ielā 24.

  


Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

 

 

Ligita Nagļa

Projekta vadītāja

 

Informāciju sagatavoja:

Guna Malinovska

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

25.09.2014.